Blogg
Tungvint

Bli kvitt siloene og tungvinte prosesser

Å bli kvitt siloene og unødvendige manuelle prosesser er forbausende vanskelig for mange bedrifter. Å bytte fra tungvinte systemer til ledende teknologi er enkelt, og om motivasjonen for endring ligger i bunn, er det kort vei til mer effektive prosesser og frigjort tid til kjerneoppgaver. For hvor nydelig hadde det ikke vært å ha tilgang til alt fra ett sted?

Å kutte ut manuelle prosesser dreier seg om mer enn å bli kvitt hullemaskinen, ringpermene, arkivskapet eller fakturakonvoluttene, det dreier vel så mye om å kutte ut tungvinte prosesser og dobbeltarbeid, og å se på alle forretningsprosessene til bedriften som en helhet. For det hjelper dessverre ikke så godt med antiperspirant mot anti-transparent.

Mange selskaper står i dag ved et veiskille i forhold til å holde følge med den teknologiske utviklingen. Ny teknologi kan for mange bedrifter åpne opp for ny verdiskapning, mens det for bedrifter med lav endringstakt kan bety det stikk motsatte.

Valget er i følge Forrester ganske enkelt; invester tungt i teknologi for å vinne, tjene og beholde kundene – eller gå hjem! Det er alvor nå og tiden er inne for å posisjonere seg.

Jobb sømløst. Bli kvitt siloene

For kundesentrerte bedrifter er det å bli kvitt siloene en essensiell suksessfaktor for å lykkes med å jobbe smart på tvers av organisasjonen – fra ledelse, salg, markedsføring, kundeservice til produksjon og så videre.
Manuelt blogg
På denne måten kan bedrifter fungere som «en organisme» som både kan ta temperaturen, reagere og handle i sanntid. «Silobedrifter» vil i følge Forrester arbeide i stikk motsatt retning, ved å isolere lag og systemer – samt legge opp til unødvendig kompleksitet.

Samtidig fremheves viktigheten av å utnytte skybasert teknologi og integrasjoner til å skape et sammenhengende økosystem av partnere og kunder.

Ikke prøv å ut-bremse konkurrentene

Kundens forventninger utvikler seg raskere enn noen gang før. Da gjelder det for din bedrift å holde samme tempo. Jo raskere du kjører, jo raskere vil du også vinne nye kunder – samt finne døråpninger for ny business. Oppskriften er å benytte seg av ledende teknologi, da det er rett og slet mye bedre å være på lag med den den nye teknologien, enn å prøve å jobbe mot den. Det har vi sett mange eksempler på de siste årene.

For at en organisasjon skal bevege seg raskt, må en i følge Forrester ta steget helt ut – og ikke ende opp med en dårlig mellomløsning av ny og gammel teknologi, der siloene delvis består. For hva hva skjer når de raske og langsomme teamene må jobbe sammen?

Alle mennesker er ikke pådrivere for endringer, de aller fleste av oss liker rett og slett ikke endringer. Men når den digitale tidsalderen suser videre, kan det være en dårlig ide å synge gamle sanger om at alt var så mye bedre før. For før var «sakte» – og nå er «raskt». Sånn er det med teknologi.

Eller som Forrester sier det: «Det er på tide å gå fort; du kan ikke ut-bremse konkurransen. Å bli mer kundeorientert er ikke lenger et valg. Nå er tiden inne for å bestemme hva slags bedrift dere ønsker å være, for å vinne.»

Er din bedrift klar for å bli heldigitale og utnytte fordelene med ekte nettsky? Prøv 24SevenOffice gratis her