Blogg

Jobb

Vi er på jakt etter dyktige utviklere!

Vi trenger flere dyktige utviklere. Bli med å lage et av Europas ledende forretnings- og regnskapssystemer.

24SevenOffice opplever sterk vekst både økonomisk og på kundesiden. Vi har i dag nærmere 70 ansatte, og over 30.000 bedrifter som benytter vår skyløsning til å styre sin økonomi, samt sine prosjekter og kunder i ERP-systemet. Selskapet har en strategi der vi reinvesterer alt vi tjener i ny teknologi – til det beste for våre kunder og videre kundevekst.

Som selskap har 24SevenOffice de siste årene investert tungt i ny og skalerbar teknologi. Omskriving av kjerneteknologi og nye verktøy vil bidra til raskere utvikling av ny funksjonalitet og grensesnitt, men for å lykkes fullt ut må vi ha med enda flere dyktige folk på laget. I første omgang er vi på jakt etter to nye utviklere.

Hvordan er jobbhverdagen for en utvikler i 24SevenOffice?

Hovedarbeidsoppgaven for våre nye utviklere vil være å vedlikeholde og videreutvikle løsninger som leveres av 24SevenOffice. Gjennom å delta i alle ledd av utviklingsprosessen vil du ha stor påvirkning på sluttresultatet.

Teknologisk sett er det stor bredde i hva vi benytter oss av, og vi ser stadig etter ny og spennende teknologi vi kan benytte i løsningene våre. Derfor er blir det alltid vektlagt at våre utviklere må være interessert i å holde seg løpende oppdatert på teknologien.
For erfarne kandidater kan det også ligge utvidede ansvarsområder i stillingen, eksempelvis innen systemarkitektur eller teamledelse.

Søk på stillingen

Lyst til å jobbe i et innovativt og ambisiøst selskap med gode karrieremuligheter? Se stillingsannonse på Finn.no eller kontakt Bemanningsbyraaet ved Tommy Westby (92 25 51 80) eller Stig A. Gåre Andresen (920 29 312) for ytterligere informasjon.
Søknadsfrist er 9. september 2018.