AI for Bedrifter

Regnskap med kunstig intelligens for større bedrifter

Ta i bruk moderne teknologi og AI som et konkurransefortrinn ved å automatisere hele bilagsflyten og tilrettelegge for effektiv samhandling

Hva er regnskap med AI?

24SevenOffice er det første selskapet i Norden som tilbyr regnskap med kunstig intelligens (AI). Teknologien gir spesielt stor gevinst og tidsbesparelse for større selskaper med et stort fakturavolum, ved å automatisere den tradisjonelle prosessen knyttet til bilagshåndtering, godkjenning og bokføring.

6 konkurransefortrinn ved å ta i bruk AI Assistant for din bedrifts regnskap, både nå og i fremtiden!

Automatisert bilagsflyt

Alle inngående fakturaer sendes automatisk på godkjenningsflyt og kommer med ferdig bokføringsforslag - klare til betaling i bank.

Dyp innsikt i store datamengder

AI Assistant leser leverandører, varelinjer og kontekst på inngående fakturaer. Teknologien lærer fortløpende på både mikro- og makronivå, og tilpasser seg din bedrift.

Alltid oppdatert regnskap i sanntid

Med automatisert inn- og utgående bilagsflyt som oppdateres i sanntid, kan du bruke regnskapet som styringsverktøy og foreta likviditetskontroll fortløpende.

Store tidsbesparelser

Ved å la AI Assistant utføre de store oppgavene, kan økonomifunksjonen i større grad operere som kontrollører og håndtere avvik. Bruk de verdifulle ressursene der de trengs mest!

Moderne teknologi som lar deg løpe fra konkurrentene

Å være tidlig ute med å ta i bruk AI kan gi store fordeler, da den lærer over tid ved å kombinere læring på bedrifts- og makronivå. Begynn opplæringen av din AI Assistant i dag!

Kontinuerlige prognoser og full oversikt over innkjøp

Dra nytte av dagens og fremtidens AI-teknologi! Opplev mulighetene for blant annet løpende prognoser,  kontroll knyttet til innkjøp av varer og tjenester, avstemming og periodisering

Bedrifter med store fakturavolum sparer tid og penger ved å ta i bruk AI i regnskapet

" Fakturahåndtering og hvordan regnskap utføres er i stor endring. Siden 1923 har vi i HSB skapt moderne boliger med nye og innovative løsninger for en mer komfortabel livsstil. Nå velger vi å gå videre til den mest moderne og innovative teknologien i regnskapsbransjen, ved å ta i bruk kunstig intelligens (AI) i våre tjenester " Annelie Gunnarsson, forretningsområdesjef i HSB Business Support

4 steg for å komme i gang og lykkes AI Assistant

 • 1. Gjør bedriften digital og flytt den over på en 100 % skybasert løsning

  Digitaliser bedriften ved å ta i bruk et skybasert forretningssystem, etabler effektive rutiner, og minimer antall prosesser som håndteres manuelt.

 • 2. Automatiser alle steg i den inn- og utgående bilagsflyten

  Når alle steg i den inn- og utgående bilagsflyten automatiseres, skapes datagrunnlaget som er nødvendig for at AI Assistant skal fungere optimalt -  og ikke minst for at din bedrift skal få full valuta for teknologien.

 • 3. Stol på teknologien og prosessen

  Maskinlæring tar tid. Data skal leses, tolkes og læres. Det er derfor viktig at det settes av nok ressurser, og at din bedrift har tillit til prosessen, slik at dere oppnår en optimal grad av automatisering.

 • 4. Du er klar til å ta i bruk AI Assistant i bedriftens regnskap!

  Nå kan AI Assistant overta en stor del av selskapets økonomiske arbeid innen regnskap og bokføring, og dermed optimalisere utnyttelsen av selskapets ressurser. Med AI Assistant frigjør du tid til å fokusere på lønnsomhet og vekst for ditt selskap.

  Bli med på reisen inn i fremtidenog ligg et hestehode foran dine konkurrenter, ved hjelp av AI!


Delta på vårt gratis AI-webinar

I webinaret vil du få spennende og nyttig informasjon om hvordan du kan ta i bruk moderne teknologi og AI som et konkurransefortrinn ved å automatisere hele bilagsflyten og tilrettelegge for effektiv samhandling AI. Du får også eksklusiv innsikt i AI-motoren til 24SevenOffice, samt fem konkrete tips om hvordan lykkes med å benytte seg av kunstig intelligens i regnskapssammenheng. Webinaret er gratis!

Vil du vite mer eller få en presentasjon av AI Assistant?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg innen kort tid for en uforpliktende prat

For at 24Sevenoffice skal kunne sende deg relevant informasjon, må vi lagre og behandle opplysningene du har oppgitt ovenfor. For mer informasjon, se vår privacy policy.