Med 24SevenOffice får din bedrift et kraftig ERP-system med alt fra CRM, Økonomi- og Regnskapsprogram, Prosjektstyring, Timeregistrering, Rapportering, Reiseregning til Lønn. Du har full kontroll over bedriftens prosesser fra A til Å – i ett ferdig integrert system.

Systemet er 100% skybasert, der kunder kan jobbe effektivt og holde seg oppdatert fra både laptop, nettbrett og mobil – uansett om ansatte er på farten eller på kontoret.

Det er helt fleksibelt hvilken funksjonalitet din bedrift – og hver enkelt ansatt skal ha tilgang til. Systemet er skalerbart, hvilket betyr at du enkelt kan oppgradere, legge til nye brukere og integrere nye tjenester i takt med hvordan bedriften utvikler seg.

Dette er hovedmodulene i 24SevenOffice:

I tillegg finner du diverse samhandlingsløsninger integrert i modulene som kalender, filer, epost med mer.

Vi tilbyr en enkel prismodell, der du betaler per bruker, per måned – noe som gir din bedrift forutsigbare kostnader og full fleksibilitet.

Løsningen benyttes av alt fra mindre og mellomstore selskaper, til konserner med milliardomsetning.

Se dine forretningsprosesser som en helhet

ikke gjør ting tungvint

Med 24SevenOffice er det mulig for bedrifter å se på forretningsprosessen som en helhet – med modulene i systemet effektivt integrert i alle de sentrale prosessene.

Alle i bedriften jobber webbasert og har tilgang til kundedata, på tvers av modulene i 24SevenOffice.

24SevenOffice tilbyr et bredt spekter av funksjonalitet – med stor grad av fleksibilitet. Dette er mer enn tilstrekkelig for de fleste av våre kunder, men det er naturligvis vanskelig å utvikle funksjonalitet som dekker alle behov. Alle kunder er ikke like.

Å legge til rette for å kunne gjøre tilpasninger skreddersydd hver enkelt kundes behov, slik at våre kunder skal kunne kan bygge sitt eget økosystem – står sentralt i 24SevenOffice sin forretningsmodell og strategi.

24SevenOffice tilbyr et omfattende API-rammeverk, som gjør at andre skybaserte systemer kan koble seg mot – eller utvikle skreddersydde løsninger mot 24SevenOffice. På denne måten kan våre kunder bygge sitt eget økosystem – og sin drømmekombinasjon av applikasjoner, med 24SevenOffice som kjerne og motor i de sentrale prosessene.

Ferdig integrert…

erp integrasjon
24SevenOffice tilbyr et bredt spekter av standardintegrasjoner, slik at integrasjoner ikke blir kostnadsdrivende.

Systemet er ferdig integrert mot et hundretalls systemer innen alt fra inkasso- og innfordringstjenester, årsoppgjør, kredittsjekk, factoring, nettbutikker, kassesystemer, logistikk, supportverktøy, kampanjestyring– til marketing automation.

På vår integrasjonsside kan finner du en oversikt over mange av de ferdige integrasjonene mot 24SevenOffice.

…eller egendefinert

Før kunder setter i gang med å utvikle egne skreddersydde applikasjoner basert på APIer – er det viktig å kartlegge hvilke unødvendige manuelle prosesser som kan erstattes ved hjelp av teknologi – og hvordan dette skal løses.

Det er viktig å påpeke at du ikke må være teknisk for å forstå deg på integrasjoner. Det viktigste i første fase er å se på alle forretningsprosesser som en helhet og kartlegge hvilke operasjoner og oppgaver som løses på en smartere og mer effektiv måte.

Målet er da gjerne å ekskludere tidstyver og dobbeltregistrering av data – gjennom automatisering, slik at ansatte heller kan bruke tiden sin på verdiskapning og kjerneoppgaver.

Brukervennlig, sømløst og fleksibelt

En travel jobbhverdag har mer enn ett modus – og består av et vidt spekter av måter å jobbe på. Derfor er det viktig med fleksible verktøy, der det er enkelt å gi input og holde seg løpende oppdatert – uansett om det skulle være fra en laptop, smarttelefon eller et nettbrett.

24SevenOffice som system er utviklet med mål og hensikt om å være tilrettelagt for å benyttes i ulike situasjoner – og fra ulike lokasjoner. Alt i et kraftig ERP-system er eksempelvis ikke nødvendigvis like relevant og hensiktsmessig å løse fra en mobiltelefon. Derfor er 24SevenOffice Mobil utviklet som et verktøy i de situasjonene det er naturlig å bruke nettopp mobilen for å holde seg oppdatert – eller til å utføre oppgaver.

I et selskap, bekler de ansatte forskjellige roller, og har ulike ansvarsområder. Som system er 24SevenOffice rettighetsstyrt, slik at din bedrift kan skreddersy modultilganger til hver enkelt ansatt i systemet.

Som kunde kan du enkelt kan oppgradere, nedgradere, legge til nye eller fjerne brukere, tilpasset eget behov. Du betaler per bruker, per måned – enkelt og greit.

Full oversikt fra Dashboard

erp dashboard
Det første en bruker møter når han logger inn i 24SevenOffice er «Dashboard».

Dashboardet er lagt opp helt fleksibelt med widgets, slik at alle i selskapet kan bygge sin egendefinerte forside, med oversiktsbilder og hurtigvalg på tvers av modulene systemet.

Det er også mulig å dele/hente forhåndsdefinerte Dashboard med malnøkler, da mange ledere for eksempel ønsker at alle ansatte på avdelingsnivå skal ha likt Dashboard.

Tilgang til data er naturligvis rettighetsstyrt slik at ledelsen i selskapet kan bygge egne dashboards med fokus på nøkkeltall, aktivitet og oversiktsbilder innen eksempelvis økonomi, salg og prosjekt.

Prøv 24SevenOffice gratis

Dersom du vil teste 24SevenOffice som ERP-system, eller er ta en nærmere titt på en av våre enkeltmoduler, tilbyr vi en gratis trial i 2 uker.

Vi anbefaler også å benytte 24SevenOffice Tours for en klikkbar demo av systemet.