24SevenOffice Glossary

Tilbake til hovedoversikten

Prosjekt og avdeling

Som standard har du mulighet til å sortere kostnader på to dimensjoner: avdeling og prosjekt.

Disse kan enkelt splittes fra det totale regnskapet og sammenlignes med tilhørende budsjett. Disse feltene kan settes som påkrevd for enkelte konti, som en påminnelse.

Hvis du har behov for flere egendefinerte dimensjoner kan disse settes opp ved å kontakte kundeservice.

Les mer om Regnskapsprogrammet i 24SevenOffice her.

Aktivitetsoversikt

Aktivitetshistorikk gir et bilde på hvilke salgsaktiviteter som gjennomføres og hva som kan forbedres. Har du noen gang ønsket mer innsikt knyttet til om salgsmål er realistiske, møtefrekvens til selgerne og sammenheng mellom aktivitet og salg?

Les mer

Altinn

24SevenOffice er ferdig integrert mot Altinn, slik at du kan innlevere MVA-oppgaver med kode fra Altinn, direkte inne i 24SevenOffice.

Les mer

Arbeidsflyt

En vanlig arbeidsflyt er at inngående fakturaer sendes til fakturamottak i 24SevenOffice som elektronisk faktura (EHF) eller som pdf fra epost.

Les mer

Årsoppgjør

24SevenOffice er integrert med årsoppgjørsprogrammene Wolters Kluwer og Finale.

Les mer

Avskrivning

Avskrivning av eiendeler kan enkelt utføres ved bruk av script-funksjonen i bokføringsmodulen.

Les mer

Balanse

Bokføringsmodulen er satt opp slik at det ikke er mulig å føre posteringer som ikke er i balanse.

Les mer

Bankutbetaling – og bankinnbetaling

24SevenOffice er integrert mot alle banker i Norge. Det gjør det mulig å betale faktura direkte fra bankmodulen til 24SevenOffice.

Les mer

Bestillinger

Du har alltid full oversikt over alle bestillinger og ordre på kundenivå via «Ordre» på kundekortet i CRM.

Les mer

Bilag

Et stempelnummer tilknyttes en bilagsart og et bilagsnummer. En bilagsart hjelper deg å skille mellom ulike type føringer; inngående faktura eller kreditnota, samt utgående, bank og lønn.

Les mer

Bilagsmottak

Bilagsmottaket i 24SevenOffice håndterer alle fakturaformater, fra EHF til skannede fakturaer som f.eks. TIFF, PDF og JPG.

Les mer

Bokføring

I bokføringsmodulen i 24SevenOffice kan du med noen få tastetrykk periodisere over flere måneder.

Les mer

Budsjett

Budsjett kan opprettes i, eller importeres til 24SevenOffice.

Les mer

Budsjett og analyse

Med 24SevenOffice CRM har du tilgang til en rekke rapporter som gir deg fullstendig oversikt over salg, måloppnåelse og aktivitetsnivå.

Les mer

Budsjettering

I Budsjettmodulen i 24SevenOffice Prosjekt er det effektivt å sette opp budsjett knyttet til kontoer i regnskapet.

Les mer

Dashboard – CRM

Dashboardet kan settes opp for å gi rask oversikt over status i hele selskapet.

Les mer

Dashboard – Prosjekt & Timer

Fra Dashboard i 24SevenOffice kan hver enkelt prosjektdeltaker og prosjektleder skreddersy sine egne oversiktsbilder på tvers av alle prosjekter.

Les mer

Dimensjon

I 24SevenOffice ligger prosjekt og avdeling som to dimensjoner du kan koble opp mot inntekter og kostnader.

Les mer

EHF

Med 24SevenOffice kan du motta EHF (elektronisk faktura) direkte inn i fakturamottaket.

Les mer

Epost koblet mot CRM

Epost-korrespondanse kan automatisk logges og knyttes mot kundekortet i 24SevenOffice CRM. Ergo har din bedrift all epost-korrespondanse mellom kunde og alle ansatte/brukere samlet på ett sted.

Les mer

Fakturamal

Systemet inneholder mange standardmaler med tilpasningsmuligheter for alt fra logo, MVA, timegrunnlag, saldoliste til vinduskonvoluttoppsett.

Les mer

Fakturering

Utgående faktura opprettes fra ordremodulen i 24SevenOffice.

Les mer

Filer og dokumenter

Via «Filområdet» har du tilgang til viktige filer hvor enn du måtte befinne deg. I tillegg til et felles filområde – har naturligvis hver enkelt kunde, leverandør, kontakt og prosjekt et eget dedikert filområde.

Les mer

Gantt

Prosjektplanen i 24SevenOffice kan vises både som Gantt-diagram og oppgaveliste. Med Gantt har du et nyttig verktøy og fortløpende oversiktsbilde over fremdriften og status i prosjektet.

Les mer

Godkjenning

Noen har behov for at fakturaer skal godkjennes av flere ansatte i selskapet, mens hos andre skal bilag eksempelvis gå automatisk til rett prosjektleder.

Les mer

Inkasso

24SevenOffice er ferdig integrert mot flere inkassoløsninger. Det er eksempelvis mulig å outsource behandling av purringer – eller å overføre ferdige inkassolister etter at inkassovarsel har blitt sendt.

Les mer

Kampanjeverktøy

Gjennom vår kampanjemodul kan du enkelt trekke ut lister fra kundedatabasen for bruk i direktemarkedsføring, for eksempel for masseutsendelse av epost eller opprettelse av ringelister.

Les mer

KID-nummer

KID-nummer leses automatisk fra inngående faktura av en OCR-tolk i mottaket i 24SevenOffice. Dette er veldig tidsbesparende i forhold til å skrive KID-nummer manuelt i nettbanken.

Les mer

Kontakt- og bedriftsdatabase

Alle kunder og leverandører får i 24SevenOffice automatisk tildelt et eget kundekort ved opprettelse i systemet.

Les mer

Kontering

I godkjenningsflyten er det mulig for godkjennerne å kontere bilaget som har blitt sendt til dem.

Les mer

Kontoplan

24SevenOffice benytter norsk standard kontoplan, men det er mulig å importere egendefinert kontoplan hvis dette er nødvendig.

Les mer

Kostnadsføring

Alle prosjekter får automatisk tildelt et prosjektnummer ved opprettelse i 24SevenOffice – slik at alle inntekter og kostander i prosjektet kan knyttes og spores mot dette nummeret.

Les mer

Kreditnota

En inngående kreditnota kan kobles direkte mot inngående faktura i bokføringen. Dermed blir også utbetalingsbeløpet redusert i bankmodulen.

Les mer

Kundekort

Fra kundekortet i CRM har alle dine ansatte full oversikt og all informasjon vedrørende kunden eller leverandøren – i sanntid.

Les mer

Kundeservice

Med 24SevenOffice har alle på kundeservice full oversikt over aktivitet og historikk mot kunde. Systemet er også integrert mot eksempelvis ZenDesk og tilrettelagt for integrasjoner mot en rekke supportsystemer.

Les mer

Lønn

24SevenOffice har en sømløs integrasjon mot Nettlønn som gjør det enkelt å synkronisere ansattdata mellom de to systemene.

Les mer

Marketing automation

24SevenOffice er tilrettelagt for integrasjoner mot ulike marketing automation-systemer. Systemet er ferdig integrert mot Act-On, som er ledende aktør innenfor dette området.

Les mer

MVA-rapportering

MVA-rapport i 24SevenOffice har samme layout som rapporten i Altinn.

Les mer

MVA-registrering

Systemet leser av beløpet på bilaget og regner ut MVA på bakgrunn av valgt MVA-kode.

Les mer

Notifisering

I 24SevenOffice har ditt selskap tilgang til notifisering på mobil tilknyttet vunnede salgsmuligheter. Noe som kan være en fin motivator og temperaturmåler for salgssteamet i hverdagen.

Les mer

Oppgaver

Via «Oppgaveliste» har alle CRM-brukere i din bedrift full oversikt over oppgaver knyttet til alle kunder, kontakter og leverandører – samlet i ett oversiktsbilde.

Les mer

Opprett ordre og tilbud

For effektiv navigering er det mulig å opprette ordre og tilbud direkte fra 24SevenOffice CRM.

Les mer

Oppslag i enhetsregisteret

I 24SevenOffice kan du søke opp bedrifter i enhetsregisteret direkte fra systemet – og legge inn blant annet navn, organisasjonsnummer, adresse og kontakter automatisk.

Les mer

Ordrestatus og –historikk

Fra kundekortet har du alltid full oversikt over alle ordre opprettet mot kunde.

Les mer

Pipeline

Fra 24SevenOffice CRM og Dashboard har du en rekke oversiktsbilder for pipeline knyttet til salgsmuligheter. Du kan legge til oversiktsbilder med flere ulike oppsett.

Les mer

Prosjekt og avdeling

Som standard har du mulighet til å sortere kostnader på to dimensjoner: avdeling og prosjekt.

Les mer

Prosjektdeltakere

Det er ingen begrensninger på hvor mange prosjekter du kan opprette – og hvor mange eksterne deltakere du kan invitere inn til et prosjekt i 24SevenOffice.

Les mer

Prosjektleder

24SevenOffice er bygget for å dekke alle prosjektledere sine behov. Så fort et prosjekt er iverksatt i 24SevenOffice har prosjektleder full oversikt over fremdrift, status og oppgaver i prosjektet via Gantt eller prosjekt- og oppgavelisten i prosjektplanleggeren.

Les mer

Prosjektmaler

I prosjektsystemet kan du opprette malprosjekter og benytte disse malene til nye prosjekter du oppretter i framtiden.

Les mer

Prosjektnummer

Alle prosjekter får automatisk tildelt et prosjektnummer i 24SevenOffice – slik at alle inntekter og kostander i prosjektet kan knyttes og spores mot dette nummeret.

Les mer

Prosjektplan

En viktig suksessfaktor for et hvert prosjekt er god planlegging og nyttige oversiktsbilder. I 24SevenOffice er det enkelt å sette opp prosjektplan fra scratch – eller basert på tidligere prosjekter.

Les mer

Prosjektrapportering

I prosjektlisten i 24SevenOffice har du full oversikt over økonomien og status i alle prosjekter – på ett sted. Her kan du selv skreddersy dine rapporter og få full oversikt over salgsinntekter, resultat, dekningsbidrag, dekningsgrad med mer.

Les mer

Prosjektregnskap og fakturering

Ved å legge opp prosjektsflyt og rutiner på en god måte i 24SevenOffice – har prosjektleder automatisk fakturagrunnlaget for å kunne fakturere kunde.

Les mer

Purring

24SevenOffice er tilpasset med mulighet for to purringer samt inkassovarsel. Disse kan kunden enkelt sende ut selv, sammen med purregebyr og rentenota.

Les mer

Rapportering – CRM

Det finnes en rekke rapporter i 24SevenOffice CRM med mange ulike filtreringsmuligheter.

Les mer

Rapportering – Regnskap

I 24SevenOffice finner du blant annet resultatrapport, balanserapport, saldobalanse, hovedbok og forskjellige rapporter for leverandør- og kundereskontroer.

Les mer

Reise- og utleggsregning

Arbeidstakere kan nå levere utleggsregning elektronisk, uten å måtte ta vare på originalkvitteringen etter utlegg i forbindelse med mat, telefon, innkjøp, reise etc.

Les mer

Reskontro

Alle inn- og utbetalinger matches automatisk mot reskontro i 24SevenOffice. Dette betinger naturligvis at vår integrasjon mot Bank er satt opp.

Les mer

Reskontro

Du får fullstendig oversikt over reskontro både til kunder og leverandør direkte fra kundekortet i 24SevenOffice CRM. Løsningen er integrert mot bank, slik at inn- og utbetalinger matches automatisk.

Les mer

Ressursstyring

24SevenOffice sitt skybaserte prosjektsystem gir deg full oversikt over kapasitetsutnyttelse på dine prosjekter – ved bruk av ressursstyring.

Les mer

Revisor

I 24SevenOffice kan du enkelt bestille egen tilgang til revisor gjennom InStore, slik at du slipper å sende store mengder dokumentasjon på mail eller papir.

Les mer

Salgsinntekt

Salgsinntekt er basert på utgående faktura. Forskjellige produkter kan ha standardkonto i 3000-serien, noe som gjør det enkelt å splitte salgsinntektene for et mer oversiktlig resultatregnskap.

Les mer

Salgsmuligheter

I 24SevenOffice er det enkelt å opprette nye salgsmuligheter både fra desktop, nettbrett og mobil.

Les mer

Salgsstøtteverktøy

Med 24SevenOffice har du til enhver tid oversikt over alle salgsmuligheter som ligger i pipeline, samt kunne følge salgsprosessen gjennom alle faser.

Les mer

Stempelnummer

Alle innkomne bilag tilknyttes et stempelnummer slik at du alltid har mulighet til å hente disse frem elektronisk.

Les mer

Telefoni

24SevenOffice CRM er tett integrert mot Oyatel. Med løsningen du din bedrift et komplett og webbasert telefonsystem tilpasset kontorbedrifters behov.

Les mer

Timeregistrering

24SevenOffice inneholder et brukervennlig, men samtidig avansert timeregistreringssystem for registrering, godkjenning og fakturering av timer.

Les mer