Produksjon & logistikk

24SevenOffice MRP gir deg full oversikt gjennom hele produksjonen

Med 24SevenOffice MRP sikrer du kontroll på materialflyt, produksjon og lagerstyring

Bli kvitt «tungvint-er» gjennom hele produksjonsprosessen!

24SevenOffice MRP bidrar til å sikre at varelageret er tilgjengelig for produksjonsprosessen akkurat når det trengs og til lavest mulig kostnad. Med et moderne MRP system forbedrer dere effektiviteten, fleksibiliteten og lønnsomheten til deres produksjonsprosesser.


Rask respons sikrer rask leveranse!

Vår moderne MRP løsning hjelper produsenter med å reagere raskere på økt etterspørsel etter produkter, samt unngå produksjonsforsinkelser og lagerbeholdinger som kan resultere i tapte kunder. En moderne MRP løsning sikrer bedre stabilitet og inntektsvekst for deres bedrift.


Hovedmålet med en MRP løsning er å sørge for at materialer og komponenter er tilgjengelige når det er nødvendig i produksjonsprosessen og at produksjonen skjer etter planen.

Noen fordeler med 24SevenOffice MRP

  • Reduserte ledetider som sikrer bedre kundetilfredshet
  • Reduserte lagerkostnader
  • Effektiv lagerstyring og optimalisering
  • Forbedret produksjonseffektivitet
  • Optimalisering av arbeidskraft og utstyr
  • Mer konkurransedyktige produktpriser

Supply chain planning

I løsningen får du en enklere og raskere måte å planlegge driften av fabrikken. Du oppdager enkelt begrensninger knyttet til materialbehov og leverandørbegrensninger, som bidrar til å minimere forstyrrelser i deres leveranser.

Lagerbeholdning

Tiden der man jobbet i regneark er forbi. Få full kontroll i sanntid knyttet til deres lagerbeholdning, på tvers av fabrikker og varehus.

Planlegging av Materialbehov

Å planlegge materialbehovene til produksjonen kan bety forskjell på suksess eller katastrofe. Oppdag enkelt begrensninger knyttet til materialbehov og leverandørbegrensninger.

Innkjøp

Ta kontroll over lagerbeholdingen, materialbehov og underleverandører, slik at du effektivt kan håndere prosessen fra innkjøp til ferdig produsert vare.

Overføring av bestillinger

Har dere flere fabrikker eller varehus kan dere enkelt overføre materialer mellom disse. Med MRP-løsningen kan man supplere materialer på tvers etter behovet til de ulike lokasjonene.

Gjennomføring av produksjon

En effektiv produksjon er noe alle produksjonsbedrifter etterstreber. Med et morderne MRP system vil du være i stand til å raskt få oversikt over kritiske områder i bedriften og knytte de til produksjonsmålene man har satt. Ved å ha denne innsikten kan man raskt ta gode besluttninger for å sikre effektiv drift, stabile marginer og økte inntekter.


Datainnsamling

For å drifte en produksjonsbedrift effektivt er det vesentlig å kjenne til de faktiske kostnadene man har knyttet til produksjonen av en vare. I MRP løsningen får du oversikt over tidssporing, materialer til produksjon og kvalitetskontroll  er bare noe av det som enkelt kan spores. Man har også full oversikt over kvalitetsproblemer, kostnadsoverskridelser og planleggingsendringer gjennom egendefinerte varslinger.

Produksjonsmetoder

Du kan enkelt spore tekniske endringer, revisjoner og defekter gjennom hele produktets livssyklus for å sikre sporbarhet dersom man skulle få utfordringer med produktreklamasjoner. Egne arbeidsflyter for godkjenning kan konfigureres for å sikre kvalitetskontroll og dokumentasjon av tekniske endringer.

Estimater

Å skape gode estimater kan ofte være krevende, men med 24SevenOffice MRP kan du enkelt gjøre estimater basert på historisske tids- og materialkostnader.

Produksjon

For å sikre en god produksjonsprosess planlegger systemet behovet og kapasiteten på fabrikken, produksjonsplan og tilgjenglighet på arbeidskapasitet.

Tidssporing

Hold kontroll over medgått tid til ulike produksjoner. Med en omfattende rapportering viser systemet deg hvor du tjente penger og hvor du potensielt taper penger. Datainnsamlingen er tett integrert med hovedproduksjonsplanen. Ansatte vil ha tilgang til sine neste oppgaver og hvilke råvarer eller verktøy som kreves.

Produktstyring

Sporing av produkter blir mer og mer viktig. Med løsningen kan du spore produktet gjennom hele livssyklusen, inkludert feil og tilbakekalling av produkter. Sporbarhetsfunksjonen kan brukes til å få full kontroll over varene som ble brukt i et gitt produkt på produksjonstidspunktet.

Lagerstyringssystem

Optimaliser den daglige lagerdriften ved hjelp av intelligent plukke- og pakkeprosess, håndholdt strekkodeskanning, syklustelling og integrasjon med fraktsystemer. På den måten kan dere drifte lageret mer effektivt og sørge for å minimere håndteringskostnader.

Lasthåndtering

Å planlegge lasthåndtering er en sentral del av prosessen for å sikre at produktene losses på mest mulig effektiv måten basert på hvilken destinasjon varen skal til.

Mobile løsninger

Gjennom å benytte mobile løsninger gjør man det enklere for de ansatte og finne frem til rett lokasjon og rett prioritering basert på produksjonsbehovet.

Plukk, pakk og send

Med automatisk genererte strekkodeetiketter gjør man prosessen med forsendeler, sporing og ordreplukking til en lek.

Forretningsinnsikt (BI)

Å ha god innsikt og analyser er avgjørende for å ta gode besluttninger. Utfør meningsfulle analyser og få innsikt i bedriftens ytelse på tvers bedriften, fabrikker, produksjonsfasiliteter og avdelinger. Du vil få tilgang på nøyaktig innsikt gjennom dashbord, nøkkelytelsesindikatorer (KPI) og rapportering.

Dashboards

Med tilpassede dashbord får den enkelte ansatt full oversikt over relevant data som er knyttet til deres arbeidsoppgaver.

Nøkkelytelsesindikatorer (KPI)

Med nøkkeldata lett tilgjenglig sikrer du at de ansatte alltid har rett innsikt til å kunne ta gode beslutninger.

Rapportering

Få tilgang til viktig innsikt i hvordan produksjonen beveger seg og la dine ansatte planlegge produskjonsstrategien basert på sanntidsdata.

Nysgjerrig på 24SevenOffice MRP?

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen kort tid for en uforpliktende prat og demo.