Bygg ditt eget økosystem rundt 24SevenOffice

Vårt utvalg av integrasjoner gir deg tilgang til det du trenger.

Wolters Kluwer

Utviklet av

24SevenOffice AS

Mer informasjon

Kontakt oss

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer er et verdensledende informasjons- og programvareselskap som utvikler kraftige verktøy med komplette løsninger både for profesjonelle brukere og deres rådgivere. Wolters Kluwer leverer blant annet et skatteprogram med samtlige RF-skjema og innlevering til Altinn, samt et komplett verktøy for profesjonell årsavslutning, som nå er sømløst integrert mot 24Sevenoffice.

Hva løser integrasjonen?

Med integrasjonen mellom 24SevenOffice og Wolters Kluwer vil du med noen få klikk få hele hovedboken fra regnskapet inn i Wolters Kluwer, slik at du kan fullføre årsrapporten med tilhørende noter og årsberetning. (Her kan du lese om vårt regnskapsprogram) Etter å ha valgt hvilken klient og hvilke regnskapsår du ønsker å overføre data fra, vil dette bli tilgjengelig umiddelbart, og du vil få mulighet til å foreta drill-down på tall, samt hente frem grafiske presentasjoner.

Integrasjonen mot skatteprogrammet til Wolters Kluwer lar deg løse årsavslutning, næringsoppgave, skattenote, aksjonærnote og egenkapitalnote raskt og effektivt, der disponering bli utfylt automatisk.

Hvorfor bør du ta den i bruk?

  • Enkel og strukturert arbeidsdag med sikker og pålitelig dokumentasjon
  • Forenkler jobben knyttet til årsoppgjør – effektiv årsavslutning
  • Praktiske maler for noteopplysninger i henhold til krav for små, mellomstore og store foretak
  • Alle transaksjoner er hentet direkte fra 24SevenOffice, noe som gir gode muligheter til blant annet kontantstrømoppstilling og effektiv avstemming

Hvordan komme i gang?

Wolters Kluwer er ferdig integrert mot 24Sevenoffice. For å komme i gang trenger du brukernavn og passord til 24SevenOffice API, samt tilgang til Wolters Kluwer. Trykk på “kontakt meg” på denne siden, og du vil høre fra oss innen kort tid.

Flere integrasjoner i samme kategori