Bygg ditt eget økosystem rundt 24SevenOffice

Vårt utvalg av integrasjoner gir deg tilgang til det du trenger.

Mercell Invoice Services

Utviklet av

Mercell ASA

Mer informasjon

Kontakt oss

Mercell Invoice Services

Mercell ASA leverer løsninger for alle faser i anskaffelsesprosessen, S2P (Source to Pay). Deres tilbud omfatter bl.a. løsninger for anbudsforberedelser, anbudsvarslinger til leverandørmarkedet, anbudsbehandling, kontraktsadministrasjon og mye mer.

Hva løser integrasjonen?

Integrasjonen er satt opp mot 24SevenOffices offisielle API og sikrer at data går trygt mellom løsningene, regelmessig og automatisk:

  • Kontoplanen med tilhørende konteringsregler overføres fra 24SevenOffice til Mercell. Det sikrer en konteringsmodell som dekker 24SevenOffices funksjoner.
  • Leverandørlisten med nødvendige data for å identifisere leverandørene overføres fra 24SevenOffice til Mercell
  • Ferdig godkjente og konterte fakturaer valideres og overføres i bunter fra Mercell til 24SevenOffice
  • Stempelnummer opprettes fortløpende ved overføring pr. fakturadokument (faktura/kreditnota/purring).

Hvorfor bør du ta den i bruk?

  • Automatisk gjenkjenning av fakturaens leverandør og prekontering
  • Automatisk distribusjon til attestant og godkjenner
  • Manuell eller automatisk overføring av godkjente fakturaer i bunter til 24SevenOffice for bokføring.
  • Rimelig, avansert og arbeidsbesparende behandling av fakturaer og utlegg.

Hvordan komme i gang?

Mercell Invoice er ferdig integrert mot 24SevenOffice. For å komme i gang følger du linken her: https://ibistic.com/no/24sevenoffice/ , finner det abonnementet du ønsker og følger prosedyren beskrevet under hvert abonnement.

For spørsmål ta direkte kontakt med Mercell via support@ibistic.com eller ring 23 28 47 50. Du finner også nyttig informasjon på https://ibistic.com/no/hjem/  og https://ibistic.com/no/24sevenoffice/


Flere integrasjoner i samme kategori