– Kundehistorier –

Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø

Aktiv Regnskapsbyrå i Tromsø satser stort på å være et moderne og fremtidsrettet regnskapsbyrå. Med hjelp av 24SevenOffice ble det slutt på papirstabler og tungvinte prosesser. Nå er de ansatte aktive rådgivere for sine kunder, med utgangspunkt i ferske tall og regnskapsdata. Noe som ikke var mulig før.

Effektivt og automatisk – for både regnskapsfører og kunde

For bare 2-3 år siden var Aktiv Regnskapsbyrå fortsatt et relativt tradisjonelt regnskapsbyrå. Kundene kom med plastposer med bilag, alt ble lagt inn i regnskapssystemet manuelt – og regnskapsrapportene ut til kunde var naturligvis langt fra sanntidsaktuelle.

Etter at de byttet til 24SevenOffice har det skjedd store endringer i måten regnskapsbyrået jobber med sine kunder. Store deler av arbeidsflyten har blitt effektivisert eller automatisert ved å utnytte de mange mulighetene som finnes i løsningen, og ikke minst, ved at kunde og regnskapsfører nå jobber i samme system.

– Vi har endret hele måten vi jobber på og bruker innledningsvis mye tid på kundeoppdragelse. Vi setter oss inn i kundens virksomhet og behov, og knytter dette opp mot mulighetene i 24SevenOffice. Med enkle grep kan kunder forenkle prosesser betraktelig. Bare ved å aktivere kundene i ELMA-registeret, slik at de kan motta EHF-fakturaer, gir en stor effektivitetsgevinst og en mer automatisert bilagsflyt, forteller daglig leder i Aktiv Regnskapsbyrå Stig Hansen.

EHF fakturaene blir nå automatisk maskinelt lest, og sparer regnskapsbyrået for den tradisjonelle punchejobben.

– Vi kontrollerer nå bilagene som kommer inn og periodiserer. Samtidig slipper våre regnskapsførere å purre på bilag – de kommer helt automatisk, uten at vi trenger å gjøre noen ting.

«Jeg har ikke overtid på mine ansatte lenger. Med 24SevenOffice jobber vi mye mer kontinuerlig og effektivt – og ligger i forkant med dagens bilag. Vi jobber ikke lenger mot fristene i tradisjonell regnskapsbyrå-stil.»

Stig Hansen, daglig leder

Fra tradisjonelt til moderne regnskapsbyrå

Australia ligger langt fremme på moderne regnskap og skybaserte regnskapssystemer, og Rob Nixon er en av verdens sterkeste ekspertstemmer på området.

Da daglig lederen bestemte seg for å bytte fra Visma Mamut til 24SevenOffice sitt skybaserte system, var det blant annet fordi han var inspirert av den australske regskapsguruen.

– Nixon sier at det ikke lenger er nok å rapportere om det som har skjedd. Den moderne regnskapsføreren er en aktiv rådgiver på drift og planlegging av framtiden. Et eksempel på dette er at vi hjelper kundene med å sikre at de alltid har likviditet til lønn og andre vesentlige utgifter. Da må vi ligge i forkant av begivenhetene, sier Hansen og legger til:

– Den tradisjonelle regnskapsføreren har sittet inne på sitt trygge kontor med datamaskin foran seg – og hatt minimal kontakt med kundene. Nixon mener at vi skal være i direkte kontakt med kundene fortløpende, dra ut til dem på besøk og legge frem oppdaterte rapporter til diskusjon. Med oppdaterte ajourførte regnskap er vi alltid klare som rådgivere til å bistå våre kunder i forbindelse med oppkjøp, nye firmaetableringer, fusjoner/fisjoner og finansiering av nye prosjekt. Det er da vi virkelig blir viktig for kunden.

Flere kunder, samme bemanning

Etter at Aktiv byttet til 24SevenOffice har de merket stor interesse fra nye kunder.

– Vi har veldig stor pågang, og må si nei til kunder flere ganger i uken. Alle hører om skybaserte systemer og ikke minst om 24SevenOffice. De hører om hvor mye bedre tid våre kunder får som bytter fra tradisjonell regnskapsfører som behandler historiske data, og over til oss, sier Hansen.

Og byttet har gitt betydelige gevinster.

– Kundene slipper å bruke tid på sortering av bilag, og kan godkjenne bilag på telefon eller pc. De slipper å logge inn i nettbanken for å betale faktura fordi det gjøres direkte i regnskapssystemet. Regnskapsførere som ikke jobber i et ekte skybasert system, kan bare pakke sammen sakene om ikke lenge, sier.

– Vi har fått mange nye kunder, og også vesentlig flere større kunder, men fordi vi driver mye mer effektivt enn før, har vi ikke trengt å ansette flere folk.

Regnskapsfører + kunstig intelligens = Superpower

Veien mot å bli en moderne regnskapsfører handler om å holde tritt med teknologien og utnytte mulighetene, og alle regnskapsførere hører snakk om kunstig intelligens (AI) og automatiserte prosesser.

Men hva konkret vil egentlig AI bety i regnskapsførerens nye hverdag, hvilke muligheter åpner seg – hvordan kan du bli en uunnværlig rådgiver for dine kunder fremover? Vi har svarene under årets CLOUDCAMP 25.oktober på Rockefeller i Oslo.

MELD DEG PÅ I DAG

Flere kundehistorier