Du er en partner

For oss er ikke regnskapsbyråer som benytter 24SevenOffice bare kunder, men partnere. Ingen regnskapsbyråer er for små, og ingen er for store.

Vi er opptatt av at våre partnere tør å tenke offensivt, og ta i bruk de mulighetene som finnes i vår ledende teknologi. Med dette som et fundament, gjør vi vårt ytterste for å bistå og tilrettelegge for at våre partnere når sine milepæler og mål.

Regnskapssystemet som setter regnskapsfører i førersetet – og gjør det lett å spille kunder gode

Med 24SevenOffice jobber kunde og regnskapsfører transparent i ett og samme system og på felles plattform i sanntid, i nettskyen. Med systemet kan regnskapsførere skreddersy arbeids- og bilagsflyt tilpasset kundens behov.

Våre medarbeidere bistår deg som partner, med å se på hvilke løsninger som passer ditt byrå og dine kunder best. Alle kunder er ikke like, og trenger ulike løsninger, både når det gjelder prosesser, arbeidsflyt og integrasjoner.

Vi tror at regnskapsførere som vil lykkes best i fremtiden også i stor grad må være «teknologer», i den forstand at de må forstå seg på teknologi og hvilke muligheter som finnes. Kombinasjonen av solid kompetanse innen det regnskapsmessige, og med dette som fundament, være i stand til foreslå smarte teknologiske løsninger for ens kunder, vil uten tvil være en gode resept for kundevekst.

Vi gjør vårt ytterste for å spille våre partnere gode, slik at dere igjen kan spille deres kunder gode. Vinn-vinn, altså.

Enkelt å komme i gang som partner

Bli en partner

Å bytte regnskapssystem forbindes av mange med en tung prosess, som en helst vil unngå, men å bytte til 24SevenOffice er enkelt – og ikke minst effektivt.

Det første vi gjør er å legge en implementeringsplan, for ditt byrå og dine kunder. Planlegging er helt sentralt i forhold til et vellykket bytte av regnskapssystem.
For å komme raskt i gang med et nytt system, er det viktig at det er intuitivt og enkelt kan tilpasses deres byrå metodikk og rutiner – på en fleksibel og effektiv måte. Automatikk, effektivitet og fleksibilitet er tre grunnpilarer i all utvikling av 24SevenOffice sitt regnskapssystem.

Les mer om kom i gang-prosessen.

Kompetanse

24SevenOffice har stort fokus på kontinuerlig kompetanseheving blant våre partnere.

Utover våre kurs og gratise webinars, kan våre partnere benytte seg av vår dyktige konsulentavdeling. Konsulentavdelingen tilbyr blant annet skreddersydd opplegg og opplæring for alle våre partnere.

Vi tilbyr også et fyldig Hjelpesenter der dere kan søke etter svar på eventuelle problemstillinger.

Inntjenings- og prismodell

Med 24SevenOffice kan du som regnskapsfører bygge din egen inntjeningsmodell, gjennom for eksempel kundetilganger til systemet og egendefinert pakketering ut mot kunder. Les mer om vår modell.

CloudCamp

24SevenOffice arrangerer tidlig på høstparten hvert år; CloudCamp – et heldagsevent med fokus på teknologi, trender, muligheter og nyheter innen regnskap.

Som det norske teknologiselskapet med lengst erfaring innen regnskap i nettskyen, ønsker vi å skape en arena for regnskapsførere – for å dele kunnskap, tips og erfaringer.

Det er gjennom god kommunikasjon og tett dialog med partnere, regnskapsførere og kunder – vi får innspill og utfordringene som gjør oss i stand til å tilby og utvikle lendende teknologi, nye integrasjonsmuligheter og bedre brukeropplevelser. Målet med CloudCamp, er å skape en arena for å se framover. I 2015 var det over 350 påmeldte regnskapsførere til arragementet.

Les mer om CloudCamp.