Inntjeningsmodell og priser

Utnytt teknologien som et konkurransefortrinn. Bygg din egen forretningsmodell.

Regnskapsbransjen er i en rivende utvikling, noe som gir mange spennende muligheter for de som satser på ledende teknologi. Med 24SevenOffice kan du som regnskapsfører bygge din egen inntjeningsmodell, gjennom for eksempel kundetilganger til systemet og egendefinert pakketering ut mot kunder.

Byråmodell og priser

Vi tilbyr en meget fleksibel prismodell rettet mot regnskapsbyråer. I korte trekk kan ditt byrå velge om deres kunder skal inngå avtale direkte med 24SevenOffice, der ditt byrå har gratis tilgang til systemet, men ingen inntekter på software – eller om dere selv ønsker å ha full kontroll over kundeforholdet og øke byråets inntekter, gjennom å inngå partneravtale med 24SevenOffice.

Priser for regnskapspartnere finner du her.

De fleste byråer velger å inngå en partneravtale, da dette gir mer forutsigbarhet knyttet til kunder; og ikke minst valgfrihet, slik at ditt byrå kan bygge deres egen forretningsmodell og skape nye inntektsstrømmer.

Under vår partneravtale opererer vi med en byråmodell. Her er det 3 valgfrie tilgangsnivåer for deres kunder, slik at dere kan skreddersy arbeidsflyt og funksjonalitet tilpasset hver enkelt kundes og brukers behov.

Dersom dere ønsker at deres kunder skal inngå avtale direkte med 24SevenOffice, finner du priser i vår priskalkulator.

Med en slik løsning har ditt regnskapsbyrå fri tilgang til 24SevenOffice via deres kunder. Flere av våre konkurrenter tilbyr en slik modell, men dette betyr at du må selge software til dine kunder selv – og at systemtilbyder tegner avtale direkte med deres kunder.

Alle byråer har full frihet til å velge en tilsvarende modell hos oss, men vi anbefaler partneravtale for alle regnskapsbyråer, slik at dere har full kontroll over deres kundeforhold – og samtidig får deres velfortjente del av software-inntektene.

Full oversikt via MineKunder

Som nevnt over tegner så å si alle våre konkurrenter avtale direkte med regnskapsbyråets kunder. I 24SevenOffice eier dere alle deres kunder selv. Vi ønsker ikke å ta business fra dere, men derimot å gi dere nye inntekter. Det er slik er godt og tillitsfullt partnersamarbeid skal fungere i våre øyne.

Via MineKunder i 24SevenOffice har du til en hver tid oversikt over hvilken software dine kunder har, deres provisjonsgrunnlag – samt full kontroll på deres pakketering.

Bygg din inntjeningsmodell

Med 24SevenOffice skal du ha fokus på å selge ditt byrå og deres kvaliteter – og dra nytte av ledende teknologi. Samtidig er det selvfølgelig for oss at ditt byrå skal få en del av kaka, når deres kunder vokser og benytter mer og mer funksjonalitet i 24SevenOffice.

Som regnskapsfører mottar dere provisjon basert på de tilgangene deres kunder benytter seg av i systemet. På denne måten kan dere provisjonsinntektene med det rette fokuset, overstige prisen dere betaler for tilgangen til 24SevenOffice, allerede etter kort tid.

Provisjonsinntektene er repeterende, slik at dere mottar provisjon så lenge deres kunder benytter 24SevenOffice.

Vår modell baserer seg på 3 ulike nivåer:
Grunntilgang – Basic funksjonalitet.
Enkeltmoduler – Eksempelvis faktura, reise- og utleggregning og timeregistrering.
Profesjonell bruker – Fullversjoner av 24SevenOffice.

I 24SevenOffice jobber kunde og regnskapsfører jobber transparent i ett og samme system og på felles plattform i skyen i sanntid. Arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører kan skreddersys kundens behov.

Eksempelvis trenger kunden i noen tilfeller kun tilgang til enkeltmoduler i forhold til arbeidsflyt, mens i andre tilfeller benytter kunden også 24SevenOffice som sitt eget forretningssystem. Sistnevnte er da definert som en profesjonell bruker.

Skalerbart og fleksibelt

Det er helt fleksibelt hvilken funksjonalitet dine kunder ønsker å ta i bruk – og hver enkelt ansatt skal ha tilgang til. Du kan enkelt oppgradere og integrere nye tjenester i takt med dine kunders behov via InStore i 24SevenOffice med noen tastetrykk.

Alle priser er per bruker, per måned – og du står fritt til å skalere opp eller ned.