Regnskapsbransjen er i en rivende utvikling, noe som gir mange spennende muligheter for de som tør å ta i bruk ledende teknologi. Med 24SevenOffice kan du som regnskapsfører bygge din egen inntjeningsmodell, gjennom for eksempel kundetilganger til systemet og egendefinert pakketering ut mot kunder.

Byråmodell og priser

Med 24SevenOffice kan ditt byrå velge om dere vil gå inn på en fullskala byråmodell, eller om dere ønsker å sette i gang med enkeltkunder på løsningen i første omgang.

Vi tilbyr 4 ulike nivåer i vår byråmodell. Prisene starter fra 0,- per måned. I alle nivåer er det gratis grunntilgang for dine kunder og heller ingen etableringskostnader.

Gratis tilgang for regnskapsfører Regnskapsbyråer har også mulighet til å få fri tilgang til 24SevenOffice via deres kunder, men dette betinger at kundene deres har kjøpt løsningen selv.

Flere av våre konkurrenter tilbyr en slik modell, men dette betyr at du må selge software til dine kunder selv – og at systemtilbyder tegner avtale direkte med deres kunder.

Alle byråer har full frihet til å velge en tilsvarende modell hos oss, men vi anbefaler vår byråmodell for alle våre kunder, slik at dere selv eier deres kunder – og samtidig får deres velfortjente del av software-inntektene.

Du eier dine kunder

happy kunder

Som nevnt over tegner så å si alle våre konkurrenter avtale direkte med regnskapsbyråets kunder. I 24SevenOffice eier dere alle deres kunder selv. Vi ønsker ikke å ta business fra dere, men derimot å gi dere nye inntekter. Det er slik er godt og tillitsfullt partnersamarbeid skal fungere i våre øyne.

Via MineKunder i 24SevenOffice har du til en hver tid oversikt over hvilken software dine kunder har, deres provisjonsgrunnlag – samt full kontroll på deres pakketering.

Bygg din inntjeningsmodell

Med 24SevenOffice skal du ha fokus på å selge ditt byrå og deres kvaliteter – og dra nytte av ledende teknologi. Samtidig er det selvfølgelig for oss at ditt byrå skal få en del av kaka, når deres kunder vokser og benytter mer og mer funksjonalitet i 24SevenOffice.

Som regnskapsfører mottar dere provisjon basert på de tilgangene deres kunder benytter seg av i systemet. På denne måten kan dere provisjonsinntektene med det rette fokuset, overstige prisen dere betaler for tilgangen til 24SevenOffice, allerede etter kort tid.

Provisjonsinntektene er repeterende, slik at dere mottar provisjon så lenge deres kunder benytter 24SevenOffice.

Vår modell baserer seg på 3 ulike nivåer:
Grunntilgang – Gratis for alle deres kunder. Tilgang til rapporter, betaling og fakturamottak.
Enkeltmoduler – Enkel funksjonalitet. Eksempelvis faktura, utleggregning og timeregistrering.
Profesjonell bruker – Fullversjoner av 24SevenOffice.

I 24SevenOffice jobber kunde og regnskapsfører jobber transparent i ett og samme system og på felles plattform i skyen i sanntid. Arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører kan skreddersys kundens behov.

Eksempelvis trenger kunden i noen tilfeller kun tilgang til enkeltmoduler i forhold til arbeidsflyt, mens i andre tilfeller benytter kunden også 24SevenOffice som sitt eget forretningssystem. Sistnevnte er da definert som en profesjonell bruker.

Skalerbart og fleksibelt

inntjeningsmodell

Det er helt fleksibelt hvilken funksjonalitet dine kunder ønsker å ta i bruk – og hver enkelt ansatt skal ha tilgang til. Du kan enkelt oppgradere og integrere nye tjenester i takt med dine kunders behov via InStore i 24SevenOffice med noen tastetrykk.

Alle priser er per bruker, per måned – og du står fritt til å skalere opp eller ned.