Enkelt å integrere

Ferdig integrert mot et hundretalls systemer

24SevenOffice har et åpent API, noe som i korte trekk betyr at systemet er tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer- og til en langt lavere investering sammenlignet med tradisjonell software.

Dette betyr at regnskapsførere som benytter 24SevenOffice – kan tilby løsninger og integrasjoner som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for ens kunder. Det betyr også at regnskapsførere kan integrere forsystemer «under panseret», som ikke kunder trenger å ha et aktivt forhold til.

Bli «teknologer»

Vi tror at regnskapsførere som vil lykkes best i fremtiden også i stor grad må være «teknologer», i den forstand at de må forstå seg på teknologi og hvilke muligheter som finnes. Kombinasjonen av solid kompetanse innen det regnskapsmessige, og med dette som fundament, være i stand til foreslå smarte teknologiske løsninger for ens kunder, vil uten tvil være en gode resept for kundevekst.

På denne måten kan man bli gode rådgivere gjennom å se på hele kundens forretningsprosess fra a-å – med regnskapet og rapporter som et viktig styringsverktøy for virksomheten.

For eksempel kan en spørre seg:

  • Hva har kunden i dag – og hva kan gjøres bedre?
  • Hvilke unødvendige manuelle prosesser kan erstattes ved hjelp av teknologi?
  • Hvordan kan vi kontinuerlig sørge for at kunden er «hands on» – og forstår sine økonomiske tall og utvikling?

Integrasjoner er ikke kostnadsdrivende

24SevenOffice tilbyr et bredt spekter av standardintegrasjoner, slik at integrasjoner ikke blir kostnadsdrivende. Investeringen ved å få på plass egne skreddersydde integrasjoner er også svært lav sammenlignet med tradisjonelle løsninger, da vår API er tilrettelagt og anvendelige for nettopp dette.

24SevenOffice sin visjon er tydelig definert: Å flytte grenser i forhold til hva et forretningssystem skal kunne løse for våre kunder – og hvordan en får data presentert. Sentralt i dette står fleksibiliteten til å kunne gjøre tilpasninger skreddersydd hver enkelt kundes behov, slik at en kan løse kundens arbeidsflyt og viktigste prosesser på en så effektiv måte som mulig. Det er her ofte behovet for integrasjoner kommer inn.

Tilrettelegging for integrasjoner står sentralt i 24SevenOffice sin forretningsmodell – og vi er overbevisst om at valgfrihet og fleksibilitet bare vil bli viktigere og viktigere for bedrifter i fremtiden.

24SevenOffice tilbyr en rekke standardintegrasjoner

24SevenOffice er ferdig integrert mot et hundretalls systemer som Salesforce, MailChimp, Dun & Bradstreet, en rekke nettbutikker og kassesystemer, for å nevne noen.

Dette betyr at en kan kombinere ulike løsninger med 24SevenOffce, slik det passer kundens hverdag best.

Her er noen av systemene 24SevenOffice er integrert mot:

Besøk vår integrasjonsside for å lese mer om intergrasjoner mot 24SevenOffice.