Kraftfullt produksjons- system

Raskt, effektivt og fleksibelt. 100% skybasert

En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap for sine kunder. For å levere regnskapstjenester effektivt og med kvalitet – er det viktig å ha et kraftfullt produksjonssystem som er enkelt å bruke.

Bokføringsmodulen er hovedmotoren i 24SevenOffice sitt regnskapssystem. Som resten av systemet er modulen lagt opp slik at byråer i stor grad kan definere egne oppsett og maler, tilpasset eget behov.

Tanken bak 24SevenOffice sin bokføringsmodul er i korte trekk å gjøre håndteringen av debet- og kredit-posteringer så enkel og effektiv som mulig – uten at dette går på kompromiss med den funksjonaliteten en regnskapsfører trenger – uansett om hans klient er liten eller stor.

Effektiv og automatisert bokføring av enkle transaksjoner

I 24SevenOffice er det tilrettelagt for at enkle transaksjoner kan konteres både manuelt og automatisk. Det hele er lagt opp meget fleksibelt, slik at konteringen kan gjøres både i bilagsmottaket, godkjennings- og bokføringsmodulen.

Bilagsmottaket i 24SevenOffice håndterer og leser inn alle fakturaformater – fra EHF til skannede fakturaer. Ved å legge inn et par innstillinger på leverandøren i systemet, kan både registrering og kontering av enkle bilag gå automatisk.

Kraftfullt og fleksibelt. Avansert bokføring effektivt

Enkelte aktører antyder at regnskapssystemer kan ta over hele jobben til regnskapsførere i framtiden. Det er en forenkling av virkeligheten 24SevenOffice ikke deler. Avansert bokføring og regnskapshåndtering bør fremdeles løses av ekspertene.

Men for å være konkurransedyktig i fremtiden er det viktig å kunne utføre avanserte oppgaver og prosesser effektivt, med rom for stor grad av fleksibilitet. I 24SevenOffice er det effektivt å håndtere alle bilagstyper fra inngående faktura, utgående faktura, bankbilag, diversebilag, lønnsbilag, dagsoppgjør fra butikk – til transaksjoner fra nettbutikk.

Bokføringsmodulen er funksjonsrik og kraftig – noe som betyr at den er lagt til rette for å både enkel og avansert bokføring. Derfor kan du selv definere fritt hvilke kolonner du ønsker i ditt oppsett og hvilken rekkefølge du vill plassere disse navigasjonsmessig – fra stempelnummer, fakturanummer, forfallsdato, periode, kundenummer, prosjekt, avdeling, mva-beløp, lenker, bokføringsmaler, prosentvis fradrag, fremmedbeløp, valuta, KID, bankkonto, egendefinerte dimensjoner til kommentarer på bilagsnivå.

Kort fortalt kan du skreddersy oppsett, sette inn malnøkler, jobbe med to skjermer og tilpasse din arbeidsflate for effektiv bilagshåndtering, slik det passer deg og ditt byrå best.

Bank og betaling

Gjennom integrasjonen mot bank, blir alle inn- og utgående transaksjoner automatisk matchet mot reskontro.

Fra utbetalingslisten i 24SevenOffice kan du klikke på hver enkelt transaksjon, med drill down til bilag, samt loggføring av all aktivitet og kommunikasjon på bilagsnivå.

Fra innbetalingslisten har du også drill down på alle utgående bilag – med effektive hurtigtaster.

Innrapportering

24SevenOffice er ferdig integrert mot Altinn, slik at du kan innlevere MVA-oppgaver med kode fra Altinn, direkte inne i 24SevenOffice.

Lønn


Med 24SevenOffice NettLønn vil du på en intuitiv og effektiv måte kunne foreta lønnskjøringer for dine kunder og ansatte i eget byrå. Vi tilbyr et kraftig og funksjonsrikt lønnssystem, uten at dette går på kompromiss med brukervennlighet og fleksibilitet.

Med 24SevenOffice NettLønn kan du enkelt skreddersy oppsett og kolonner tilpasset eget behov. I tillegg har du tilgang til innebyggede funksjoner for hurtigregistrering av lønnskjøring, som vil gi en helt ny opplevelse av å føre lønn.

Løsningen inneholder mange muligheter for å sette egne innstillinger, for å gi deg en mest mulig effektiv arbeidsdag. 24SevenOffice NettLønn er bygget rundt en effektiv prosessflyt, som skal gjøre det raskt å kunne utføre arbeidet med lønnsfaget.

Da A-ordningen ble lansert, var 24SevenOffice NettLønn det første lønnssystemet som ble med i testfasen, og således tidlig ute i forhold alle elementer som har med denne ordningen å gjøre.

Rapportering med drilldown

At kunde og regnskapsfører jobber transparent i samme system i skyen – legger til rette for at kunder fortløpende kan ha tilgang til oppdaterte regnskaper og rapporter.

Gjennom å benytte regnskapet og rapporter som et viktig styringsverktøy for virksomheten, har kunder de beste forutsetninger for å fatte gode beslutninger med fokus på framtiden, ikke fortiden.

Vårt mål er å gjøre det enkelt for regnskapsførere å spille sine kunder gode. 24SevenOffice tilbyr alt fra enkle til mer avanserte rapporter i sanntid – som gir kunde et godt grunnlag for å diskutere og tolke regnskapsinformasjon fortløpende med regnskapsfører.

24SevenOffice har et bredt utvalg av standardrapporter – med full sporbarhet med drill down, samt en rekke oversiktsbilder fra Dashboard. Det er også mulig å skreddersy egne rapporter gjennom våre integrerte rapporteringsløsninger.

Integrasjoner. Alle kunder er ikke like

24SevenOffice har et åpent API, noe som i korte trekk betyr at systemet er tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer – samt at det er mulig å utvikle skreddersydde applikasjoner integrert mot 24SevenOffice – tilpasset kundens behov. Dette betyr at regnskapsførere som benytter 24SevenOffice – kan tilby løsninger og integrasjoner som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for ens kunder.

Hva med å tilby en kunde med nettbutikk å få alle transaksjoner automatisk overført til regnskapssystemet, klare for bokføring? Eller å få dagsoppgjør fra butikk direkte inn i systemet? 24SevenOffice er ferdig integrert mot en rekke store aktører og løsninger – fra bank, nettbutikk, kassesystemer, oppdragshånderting, kampanjeverktøy – til telefoni.

Les mer om integrasjoner og muligheter her