Tids– og oppdragsstyring

Full kontroll gjennom hele prosessen

Som regnskapsfører er det viktig å bruke riktige verktøy for å effektivisere hverdagen. Gjennom å frigjøre tid blir det mer til å være rådgiver for ens kunder, samt mulighet til å fokusere på å bygge opp en ny inntektsstrøm på programvare for byrået.

For å strukturere oppdragene og kundene er det viktig med med et kraftig system for alt fra CRM, oppdragsstyring, oppgaveoppfølging, timeregistrering – til rapportering. I byråløsningen til 24SevenOffice har du alle disse funksjonene inkludert, som en integrert del i samme innlogging og system som produksjonssystemet. Alt er selvfølgelig 100% nettsky-basert.

Tids- og oppdragssystemet i byråløsningen til 24SevenOffice benytter det kraftige prosjektverktøyet og CRM-systemet som er innebygget i 24SevenOffice, som en motor for oppdragsstyringen.

24SevenOffice har selv eid et raskt voksende regnskapsbyrå, som startet som 4 ansatte i 2004, frem til det ble solgt i 2010 da det hadde vokst til 45 ansatte. Dette byrået ble strukturert med 24SevenOffice som internsystem – og metodikken ble innarbeidet i systemet. Denne erfaringen fra byrådrift og software-salg deler vi nå med dere.

Metodikk

Det å benytte et webbasert system i produksjonen av regnskapstjenester til ens kunder, åpner mange nye muligheter for å endre metoden man jobber etter.

Med stor grad av fleksibilitet kan man samarbeide med kunden på mange måter – og skreddersy slik de personer med ulike roller har tilgang til den informasjonen som er relevant for dem, uansett om de skal sende inn eller hente ut informasjon fra systemet.

24SevenOffice har lang erfaring i forhold til å bistå våre kunder med å innarbeide en metodikk, som kan implementeres i oppdragsstyringen – slik at alle viktige oppgaver blir utført til rett tid.

Timeregistrering

For en regnskapsbedrift er det fortsatt produksjon av timer som er en vesentlig del av inntjeningen. Selv om timeantallet til selve bokføring vil bli redusert som følge av automatisering, vil dette frigi tid til blant annet rådgivning.

Selv for de bedriftene som baserer seg mer og mer på fastprising, er det svært viktig å ha full kontroll over den tids- og ressursbruken mot hver enkelt kunde. Med timeføring i 24SevneOffice har du full kontroll over dette – og brukerne har mulighet til enkel og effektiv tidsregistrering, uavhengig av hvilken enhet (smarttelefon, nettbrett, pc, mac) brukeren benytter.

Fakturering

Fakturering skal være gøy. Det skal ikke være et nødvendig onde. For bedrifter som har mange kunder og prosjekter – skal det være enkelt og smidig å fakturere de timene man har utført. Ved å sette opp prosjektene, timepriser og arbeidstyper i 24SevenOffice, vil fakturering av timer kunne utføres med et tastetrykk.

Ressursplanlegging

Ingen oppdrag er like – og det er mange måter en regnskapsbedrift kan samarbeide med sine kunder på. Et suksessfullt kundeoppdrag er også basert på god planlegging og styring.

Med planleggingsverktøyet i 24SevenOffice kan du sette opp planleggingen av oppdragene på en rask og effektiv måte. Vårt malverktøyet gjør det enkelt å sette opp oppgavemaler på de mest vanlige delene av oppdragene – og tilegne ulike prosesser og oppgaver internt blant ansatte.

Oppdragsstyring

For å oppnå god lønnsomhet – er det viktig å ha full kontroll på alle kunder, oppdrag, prosjekter og timer – til enhver tid. Med oppdragsstyringen i 24SevenOffice vil systemet hjelpe deg med å passe på at alle oppgaver og prosesser blir utført av rett person – til rett tid. Dette legger til rette for at du kan sette kunden i sentrum – og levere gode tjenester som kunden er fornøyd med.

CRM

Nøkkelen til oversikt og kontroll over ens kunder, er et godt CRM-system som gir full innsikt i alle faser av livsløpet til en kunde.

Det kan være alt fra en salgsprosess i forholde til en ny kunde, ordre- og fakturahistorikk på eksisterende kunder, kategorisering av kunder – til dokumentasjon av all korrespondanse mot kunde, uansett om det er via epost, telefon eller brev.

All nødvendig informasjon skal enkelt kunne lagres og registreres på kundekortet og hentes tilbake når det er behov for det.

MineKunder

Via MineKunder i 24SevenOffice har du til en hver tid oversikt over hvilken software dine kunder har, forbruk, provisjonsgrunnlag – samt full kontroll på deres pakketering.

Ergo har du komplett informasjon over kundene dine på ett sted, med overordnet status. Dette gir en umiddelbar innsikt i forhold til å kartlegge dine kunders behov for IT-løsninger, som legger til rette for å skape inntekter for ditt byrå.

Byråer som jobber med fastpris, eller ser på andre løsninger for å prissette og pakketere en tjenesteleveranse, vil via MineKunder på en oversiktlig måte se lønnsomheten i oppdragene, basert på det forbruket kunden har av regnskapstransaksjoner.