Aksjonæravtale

En aksjonæravtale er som en regelbok for aksjeeiere i et selskap. Den skal bidra til å samarbeide, agjøre hvordan aksjer kan kjøpes og selges, og hvordan aksjene skal verdsettes. Denne artikkelen gir en grunnleggende om aksjonæravtaler, hvorfor de er viktige, og hva de vanligvis inneholder. 
 

Hva er en aksjonæravtale

En aksjonæravtale er en skriftlig avtale mellom aksjeeiere. Den dekker rettigheter som utbytte, stemmerett, hvem som kan velges til styret, og regler for kjøp og salg av aksjer. Mens selskapets vedtekter er offentlige og må følge loven strengt, gir aksjonæravtalen rom for mer tilpasning og kan holdes privat.

Hvorfor er aksjonæravtaler viktige?

Hovedmålet med en aksjonæravtale er å unngå konflikter ved å tydelig definere regler og prosedyrer. Den sikrer at alle er på samme side om hvordan viktige beslutninger skal tas og hvordan ulike situasjoner håndteres. Dette kan inkludere alt fra hvordan aksjer kan selges til hvordan overskudd skal deles.

Vanlige elementer i en aksjonæravtale

  • Stemmerett: Hvem kan stemme og om noen stemmer teller mer enn andre.
  • Styrevalg: Hvordan styremedlemmer velges og hvem som kan bli valgt.
  • Konkurranseklausuler: Regler for å forhindre at eiere starter eller jobber for konkurrerende virksomheter.
  • Taushetsplikt: Forpliktelse til å holde forretningsinformasjon privat.
  • Regler for kjøp og salg av aksjer: Hvem kan kjøpe og selge, og til hvilken pris.
  • Utbyttepolitikk: Hvordan og når utbytte skal betales ut.

Tilpasning og varighet

Ingen to selskaper er like, og derfor må aksjonæravtaler tilpasses. Selv om det finnes maler, som for eksempel fra Altinn, er det viktig å få juridisk hjelp til å tilpasse avtalen til dine spesifikke behov. Avtalen kan vare så lenge som selskapet eksisterer, men det er også mulig å sette en tidsbegrensning eller regler for hvordan den kan endres eller avsluttes.