Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er et sentralt begrep i Norge når det gjelder å forstå hvor mye skatt man må betale. Det handler om hvor mye penger du har igjen etter at du har trukket fra alle godkjente fradrag fra din totale inntekt. Denne artikkelen vil gi deg en enkel, men grundig forklaring på hva alminnelig inntekt er, hvordan den beregnes, og hvorfor den er viktig for både privatpersoner og selskaper.

Hva er alminnelig inntekt?

Alminnelig inntekt vil si det beløpet du sitter igjen med etter at du har trukket fra alle fradrag – som jobbreiser, fagforeningskontingent, eller renteutgifter – fra dine totale inntekter som lønn og renteinntekter. Det er viktig fordi det er dette beløpet du betaler skatt av.

Hvordan beregnes alminnelig inntekt?

For å finne din alminnelige inntekt, legger du sammen all inntekt du har, som lønn og renter, og trekker fra alle fradrag du har krav på. Det som er igjen er din alminnelige inntekt. For eksempel, hvis du tjener 400 000 kr og har 50 000 kr i fradrag, er din alminnelige inntekt 350 000 kr.

Skatt av alminnelig inntekt

I 2024 betaler du 22 prosent skatt på din alminnelige inntekt. Dette inkluderer skatt til kommunen, fylket, og staten. Det er også viktig å huske på personfradraget, et fast fradrag alle får, som reduserer beløpet du betaler skatt av ytterligere.

Hvorfor er alminnelig inntekt viktig?

Alminnelig inntekt er viktig fordi den bestemmer hvor mye du betaler i skatt. Desto høyere alminnelig inntekt du har, jo mer skatt betaler du. Å ha en god forståelse for alminnelig inntekt hjelper deg å planlegge økonomien bedre, og forstå din egen skattesituasjon.

Hva er forskjell på personinntekt og alminnelig inntekt?

Mens alminnelig inntekt er viktig for å bestemme skatt til kommune, fylke, og stat, brukes personinntekt til å beregne andre skatter som trygdeavgift og trinnskatt. Dette er også viktige skatter som påvirker hvor mye du må betale totalt.