Konsolidering

Konsolidering i næringslivssammenheng refererer til den prosessen der regnskapene fra ulike selskaper blir kombinert for å presentere dem som ett enhetlig bilde. Dette praktiseres vanligvis innenfor et konsern, hvor flere selskaper er underlagt en overordnet enhet. Målet er å skape et helhetlig konsernregnskap som gir en nøyaktig oversikt over konsernets økonomiske helse.

Prosessen med konsolidering 

 1. Identifisering av konsernselskaper

  Først og fremst må de relevante selskapene innen konsernet identifiseres. Dette inkluderer morselskapet og dets datterselskaper, assosierte selskaper og eventuelt felleskontrollerte enheter.
 2. Fjerning av Interntransaksjoner

  En vesentlig del av konsolideringsprosessen innebærer eliminering av interntransaksjoner mellom konsernselskapene. Dette sikrer at transaksjoner mellom enhetene ikke forvrenger den samlede økonomiske situasjonen til konsernet.
 3.  Balansejusteringer

  Balansene til de involverte selskapene justeres for å gjenspeile konsernets samlede eiendeler, gjeld og egenkapital. Dette inkluderer eliminering av interne lån, garantier og andre transaksjoner som ikke har innvirkning på konsernets totale økonomiske posisjon.
 4. Kontroll av minoritetsinteresser

  Dersom konsernet har datterselskaper der det ikke eier 100% av aksjene, må minoritetsinteressene også vurderes og rapporteres nøyaktig.

 

Formålet med konsolidering

Konsolidering tjener flere formål, inkludert:

 • Helhetlig økonomisk bilde
  Sørger for at ledelsen og interessentene har tilgang til et enhetlig og pålitelig bilde av konsernets økonomiske situasjon.
 • Styring og beslutningstaking
  Fasiliteter styringens evne til å ta informerte beslutninger basert på en helhetlig forståelse av konsernets økonomi og ytelse.
 • Overholdelse av regnskapsstandarder
  Sikrer at konsernet overholder gjeldende regnskapsstandarder og rapporteringskrav.


Konsolidering er dermed en avgjørende regnskapsprosess for å sikre nøyaktig og transparent rapportering innenfor komplekse konsernstrukturer.

 

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice