Skatteloven

Skatteloven, også kjent som Lov om skatt av formue og inntekt, er den sentrale loven som fastsetter skatteplikten for enkeltpersoner, bedrifter og andre organisasjoner i Norge. Denne loven dekker en rekke skatteområder, inkludert inntektsskatt, formuesskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og tonnasjeskatt til staten. Mens selve skattesatsene ikke er fastsatt i skatteloven, blir de årlig vedtatt av Stortinget, kommunene og fylkeskommunene. Den nåværende versjonen av skatteloven ble vedtatt i 1999 og trådte i kraft 1. januar 2000.

For næringsdrivende, spesielt selskaper, er inntektsskatt til staten den mest relevante delen av skatteloven. Både ansatte og bedrifter betaler inntektsskatt, men den kalles inntektsskatt for enkeltpersoner og selskapsskatt for bedrifter. Selskapsskatten har en fast skattesats (22 prosent i både 2022 og 2023), uavhengig av hvor stort overskudd bedriften har. På den annen side betaler privatpersoner progressiv inntektsskatt, noe som innebærer at skatten øker med økende inntekt.

Enkeltpersoner som også driver enkeltmannsforetak eller annen selvstendig næringsvirksomhet inkluderer overskuddet fra denne virksomheten i sin personlige inntekt og betaler skatt i henhold til inntektsskattens satser. Enkeltpersonforetak og andre selvstendig næringsdrivende har skatteprosenter som vanligvis varierer mellom 30 og 50 prosent. Denne høyere skatteprosenten i enkeltpersonforetak skyldes blant annet betaling av trygdeavgift og trinnskatt på inntekten fra virksomheten, i tillegg til eventuelle andre inntekter fra ordinært arbeid.