Skattemelding

Skattemelding for inntekter og formue, tidligere kjent som selvangivelse, utgjør en årlig og viktig skattemessig forpliktelse for borgere og bedrifter i Norge. Dette dokumentet danner grunnlaget for beregning av inntekts- og eventuell formueskatt, og det er av avgjørende betydning for både den enkelte og samfunnet som helhet.

Fristene for levering av skattemeldingen varierer avhengig av skatteyterens status. For lønnsmottagere og pensjonister er den vanlige fristen 30. april. På den annen side er fristen for næringsdrivende og bedrifter satt til 31. mai. Dette gir bedriftene mer tid til å samle og rapportere sine økonomiske opplysninger og sørge for at alt er korrekt og fullstendig.

Når det gjelder skatteoppgjøret for inntektsåret 2023, blir skattemeldingen og dermed skatteoppgjøret tilgjengelig i 2024. Skatteetaten starter utsendelsen av forhåndsutfylte skattemeldinger til lønnsmottagere og pensjonister fra 14. mars, og alle skattemeldinger bør være klare for innlevering innen 31. mars. Skatteoppgjøret begynner deretter etter sommeren, normalt fra 16. august, og fortsetter gjennom høsten. For næringsdrivende og bedrifter blir skatteoppgjøret vanligvis tilgjengelig innen utgangen av oktober. Dette er en spennende tid for skatteytere da de får svar på hva de eventuelt skylder eller har til gode i skatt for det foregående året.

Det er verdt å merke seg at begrepet "skattemelding" ble innført som erstatning for "selvangivelse" etter at Stortinget vedtok den nye Skatteforvaltningsloven i 2017. Denne endringen i terminologi ble også gjennomført for næringsdrivende, hvor "næringsoppgave" ble endret til "næringsspesifikasjon" i 2022. Skattemelding er nå den allment aksepterte betegnelsen som inkluderer ulike innleveringer for bedrifter, inkludert Skattemelding for merverdiavgift (mva-melding). Samlet sett utgjør skattemeldingen en viktig del av samfunnets skattesystem, og den sikrer at skatteinntektene brukes til å finansiere ulike offentlige tjenester og velferdsordninger.