Varelager

 

Et varelager er en samling av varer en bedrift har til hensikt å selge eller bruke i produksjonen av salgbare varer. Dette inkluderer innkjøpte varer beregnet for videresalg, egenproduserte varer laget for salg, samt materialer som skal brukes i produksjonen av andre varer beregnet for salg. Hovedformålet med varelageret er å generere inntekter for bedriften.

La oss ta for oss et eksempel hvor en bedrift driver med produksjon og salg av økologisk te og kaffe. I dette tilfellet vil varelageret bestå av økologiske teblader og kaffebønner (varer innkjøpt for videresalg), ferdigpakket te og kaffe (egenproduserte varer laget for videresalg), samt emballasje som brukes i pakkingen av disse produktene (varer til bruk i produksjon).

 

Driftsmidler

Det er en viktig distinksjon mellom varelager og driftsmidler. Driftsmidler, som for eksempel kaffebrenneren og tepakkemaskinen, anses ikke som del av varelageret. Disse er verktøy og utstyr som brukes i produksjonsprosessen, men som ikke forbrukes eller blir en del av det ferdige produktet. Selv om disse maskinene slites over tid, regnes de som faste aktiva som bidrar til produksjonsprosessen uten å bli solgt som en del av produktene.

Ukurans

Ukurans oppstår når varer på lager har mistet verdi og selges for mindre enn innkjøpsprisen. Dette kan skje med te eller kaffe som nærmer seg utløpsdatoen, eller spesialblandinger som ikke lenger er populære blant kundene.

 

Varetelling

Alle bedrifter med varelager må utføre en varetelling ved årets slutt. Varetellingen er en prosess hvor man fysisk teller alle varer på lager for å fastslå den nøyaktige beholdningen. Dette er viktig for regnskapsføringen, da salg av varer registreres som inntekter, men ikke automatisk fører til en reduksjon i varelageret. Gjennom varetellingen dokumenteres det effektivt at varer har blitt solgt, og varelageret justeres deretter.

 

 

Last ned vårt whitepaper for å lære mer om lønnssystemet fra 24SevenOffice.

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice