24SevenOffice

Investor relations

24SevenOffice er Europas første 100 % webbaserte ERP-system levert på Cloud Computing-teknologien og SaaS (Software as a service). Selskapet ble etablert i 1997 av Stian Rustad og har nå over 20.000 bedrifter som kunder.
Løsningen er modulbasert og inneholder alle moduler en mellomstor bedrift trenger for å styre sin bedrift i ett integrert system. I tillegg er 24SevenOffice integrert med over 200 tredjepartsløsninger som blant annet de fleste banker, inkassoselskaper, kassesystemer, netthandler, produksjonssystemer, bransjeløsninger, forsystemer med mer.

24SevenOffice ERP

Løsningene er tilgjengelig via en nettleser, nettbrett og mobil. Funksjonaliteten du som kunde får tilgang til er automatisk tilpasset den enheten løsningen aksesseres fra.

Finans og IR

Selskapet ble etablert i 1997, notert på Oslo Børs i 2007 og ble tatt tilbake i privat eie i 2013 i samarbeid med gründere, nøkkelansatte og investeringselskapene ICT Group AS og IP Group AS med flere. Disse kontrollerer i dag over 2/3 av selskapet og alle har som fellesnevner en langsiktig investeringsstrategi.

Tung investering i teknologi

Selskapet har investert svært tungt i teknologi og er det eneste SaaS ERP-selskapet i Norden som har en løsning som er funksjonsrik og skalerbart nok til store bedrifter. 24SevenOffice har kunder som f.eks PwC, KPMG, Høyer og HAB Construction som omsetter for i overkant av 350 millioner kroner. Les mer om våre kundecaser eller les vår blogg for caser og nyheter.

Selskapet har investert betydelige summer i å lage en skalerbar og solid teknologi. Dette gir en ekstrem skalerbarhet, der andre skybaserte systemer som ikke har tatt denne investeringen vil møte flaskehalser i fremtiden. Selskapet har hele tiden fokusert på å være ledende innen teknologi og samlet investering beløper seg til flere hundre millioner kroner.

Tung investering i teknologi

Illustrasjon over inntekter og investering i teknologi og vekst siden 2001.

Selskapets forretningsmodell baserer seg på en abonnementsmodell som sikrer selskapet repeterende og forutsigbare inntekter, som danner grunnlaget for å sikre gode tjenester for våre kunder også i fremtiden. Etter mange år med store investeringer i teknologi (det rød skraverte området i figuren over) har selskapet nå nådd kritisk masse og har en abonnementsbase som overstiger kostnadsnivået.

Investeringsfilosofi

Selskapet er kontrollert av langsiktige investorer og har som investeringsfilosofi å reinvestere i ny teknologi og vekst, samt internasjonal ekspansjon så lenge selskapet har positivt driftsresultat. SaaS selskaper verdsettes hovedsakelig etter vekst og teknologi og dette gir derfor våre eiere størst avkastning, samtidig som det sikrer kundene våre den beste SaaS-løsningen i markedet år etter år.

Vekst innen nettskyløsninger

Vi merker en stadig økende etterspørsel fra mellomstore bedrifter som nå velger skybaserte løsninger. Lenge har småbedriftene valgt å forenkle sin drift med skybaserte systemer mens mellomstore bedrifter har holdt lenge på sine installerte systemer, ofte på egne interne servere.

Majoriteten som bytter system i dag ønsker et skybasert forretningssystem. Analyser fra anerkjente IT-analytikere som Gartner og IDC forventer en eksplosiv vekst innen nettskyløsninger i fremtiden.

Økonomi

okonomi 24SevenOffice

24SevenOffice hadde en samlet omsetning på MNOK 52,4 i 2015 og et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i 2015 på MNOK 2,3. Selskapets forretningsmodell baserer seg på en abonnementsmodell som sikrer selskapet repeterende og forutsigbare inntekter. Den underliggende veksten i repeterende abonnement ligger i overkant av 25% årlig. Ved utgangen av Q1 2016 hadde selskapet årlige abonnementsinntekter på ca 56 MNOK og 12 000 bedrifter

Morselskapet i konsernet (24SevenOffice AS) hadde et resultat på 25 MNOK og en egenkapital på MNOK 89,7 pr 31.12.2015.

Verdsettelse SaaS-selskaper

24SevenOffice AS er ikke lenger børsnotert og det er derfor ingen offisiell aksjekurs på selskapet. Siste kjente nordiske sammenlignbare transaksjon er på 11 ganger omsetning. Hvilket betyr at 24SevenOffice som vokser ca. 25% – og har en årlig omsetning på over 60 millioner kroner – med tilsvarende verdisetting vil ha en markedsverdi på i overkant av 600 millioner kroner.

Kjøp og salg av aksjer

Det er i underkant av 30% av aksjene i selskapet som ikke er kontrollert av gründerene, nøkkelansatte og langsiktige investorer. Selskapet har en egen aksjeservice som formidler kjøp og salg av aksjer for våre aksjonærer.

Er du interessert i å vite mer om investeringsmuligheter eller ønsker en IR presentasjon kan du ta kontakt med ir@24SevenOffice.com eller ring 247 00 000.