Projekt

Ett effektivt verktyg för projektstyrning

Få full kontroll på dina projekt från start till slut

24SevenOffice Projektverktyg är ett komplett, molnbaserat och användarvänligt verktyg för projektstyrning — oavsett om projektet är stort eller litet. Lösningen ger dig full kontroll och översikt över allt från planläggning, resurshantering och genomförande, till tidrapportering och ekonomi. Projektverktyget innehåller en mängd olika funktioner, både för mobil och desktop.

Varför använda 24SevenOffice som projektstyrningsverktyg?

En komplett lösning som ger dig full kontroll på alla faser i ett projekt

Planlägg, genomför, delegera uppgifter, hantera resurser och rättigheter, och koppla alla intäkter och utgifter direkt till varje projekt

Alltid tillgång till uppdaterad projektredovisning

Det är enkelt att få översikt över redovisningen på projektnivå. Med en molnbaserad lösning har du alltid kontroll på projektredovisningen i realtid

Anpassat för desktop, mobil och surfplatta

Dina projekt är alltid tillgängliga, oavsett var du befinner dig. Jobba när som helst och var som helst

Automatisk dokumentation av uppdrag och tidrapportering

Registrering av timmar kopplas mot projekt, vilket ger dig kontinuerlig tillgång till nödvändig data för faktureringen. Fakturaspecifikationer kommer också automatiskt med på fakturan

Ge tillgång till externa deltagare

Externa intressenter som behöver insikt i dina projekt? Med 24SevenOffice Projektverktyg kan du bjuda in ett obegränsat antal externa deltagare — för ett mer transparent samarbete

Enkel och översiktlig resurshantering med möjlighet för att delegera arbetsuppgifter

Skapa ett projekt, lägg till deltagare och fördela resurser med tillgänglighet som utgångspunkt. Därefter har du som projektledare full översikt över progression och status via Gantt eller uppgiftslistan

Transparent kommunikation med projektdeltagarna

Koppla e-postkommunikation direkt mot dina projekt, eller använd projektanslagstavlan för intern kommunikation

Projektverktyget med funktioner som gör det enkelt att lyckas

Projektredovisning

Alla transaktioner länkas direkt till det aktuella projektet, vilket gör det enkelt för projektledare att hämta ut en rapport med fullständig översikt över redovisning och tidrapporter. Från nyckeltalsrapporten är det också enkelt att göra drill-down till varje projekt

Milstolpe

Skapa en milstolpeplan och tidsfrister för delleveranser. Du får en fullständig översikt i Gantt

Projektrapport

Samla all relevant information kopplat till projektet i en rapport. Detta gäller även data från CRM, tidrapporter, fakturering och bokföring. Rapporten kan enkelt tillpassas och ger en översikt över alla pålagda kostnader, intäkter och timmar

Projektplan

Projektplanen ger dig full kontroll på uppgifter och progression, i tillägg till status och estimerad tidsåtgång

Resurshantering

Få en översikt över dina resursers tillgänglighet i resursplanläggaren. Verktyget ger dig möjlighet att se om en projektdeltagare är bokad på flera projekt inom den aktuella tidsramen

Samverkan

Kommunicera effektivt i dina projekt genom att koppla e-postkommunikation direkt mot dina projekt, eller genom att kommunicera via projektanslagstavlan. Varje projekt har också ett eget filområde där man kan dela relevanta dokument

Budget

Lägg in budget per huvudbokskonto kopplat mot projekt. Här kan du också lägga in tidsestimat och budgeten för timmar

Gantt diagram

Gantt diagrammet ger dig en grafisk presentation av projektplanen med färgkoder baserat på status. Multigantt utformar tidslinjer på tvärs över alla projekt

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning!

Kontakta oss för en genomgång av projektstyrningsverktyget tillsammans med en av våra specialister, helt utan förpliktelser

Lär känna 24SevenOffice

Ett komplett affärssystem har många funktioner. Få en snabb och enkel översikt genom att prova systemet kostnadsfritt. Här får du möjlighet att testa systemet på egen hand.

Vill du veta mer eller få en genomgång av projektstyrningsverktyget?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort för ett förutsättningslöst möte.

För att vi ska kunna skicka relevant innehåll till dig så måste vi lagra och behandla informationen som du har angett ovanför. För mer information, se vår privacy policy.

Varför är det viktigt med ett bra verktyg för projekthantering?

Det är många objekt och resurser att hålla ordning på i ett projekt, oavsett om projektet är stort eller litet, komplicerat eller enkelt. Ett projekt består bland annat av planläggning, resurshantering, genomförande, kostnader och intäkter, och för många är det vanligtvis en kund involverad också.

Att ha ett projekthanteringsverktyg som gör det möjligt att samla all data relaterat till ett projekt på en plats, är en stor fördel för både projektledare och andra involverade parter och nyckelpersoner.

Ett effektivt verktyg för projekthantering kan bland annat ge dig:

  • Bra kontroll, översikt och lönsamhet
  • En enkel lösning för resurshantering
  • Möjlighet att koppla utgifter till projekt och direkt fakturera kunden för timmar och kostnader
  • Ett strukturerat och tydligt fakturaunderlag
  • Goda möjligheter för samverkan, både internt och ut till kunden
  • Kontinuerlig projektredovisning med översikt över kostnader och intäkter
  • Enkel framställning av framsteg, milstolpar och status

När det talas om effektiv projektledning och nödvändiga verktyg för projekthantering handlar det ofta om kommunikation. För att lyckas med kommunikationen krävs det både kontroll och översikt, och det är precis vad ett effektivt projekthanteringsverktyg ger dig.