Blogg

Genom att kund och redovisningskonsult jobbar i ett gemensamt molnbaserat affärssystem kan ni arbeta transparent och på en gemensam plattform, i realtid. Upplev en sömlös, effektiv och helt automatiserad vardag. Läs mer om fördelarna här.

Det finns tre olika nivåer för automatisering inom bokföring, nämligen OCR, RPA och AI. Den stora skillnaden mellan dessa är framförallt inlärningsprocessen. Kanske har du hört om begreppen tidigare men behöver en liten sammanfattning? Förtvivla inte, här får du en genomgång!

Förändring är en smärtpunkt för många företag. I behov av förändring eller inte, kan det vara gynnsamt för företag att öka förståelsen för varför motstånd mot förändring uppstår. För verkligheten är att förr eller senare, kommer alla företag att ställas inför en förändring. Det är bara en fråga om tid. Läs om 6 vanliga orsaker till förändringsmotstånd för att förbättra förståelsen kring temat.

Många känner igen sig i en hektisk arbetsdag som ofta består av ett flertal och varierande uppgifter som i sin tur innebär olika sätt att arbeta på. Under dessa arbetsdagar är det viktigt med flexibla verktyg. Genom att nyttja smarta mobilfunktioner kopplade till ditt affärssystem, kan du spara både tid och pengar

Samtidigt som fler verksamheter får upp ögonen för AI dyker det stadigt upp fler alternativ på marknaden. Därför är det extra viktigt att du som ser efter en AI-lösning får grundläggande information som hjälper dig att ta ett välgrundat beslut. Av denna anledning har vi valt att lista fyra viktiga frågor som du bör ställa till din framtida AI leverantör.

Redovisning och fakturering är ofta ansträngande och tidskrävande processer. Skräddarsy arbetsflödet och automatisera processerna så att du kan frigöra tid till kärnuppgifter som resulterar i mer business.