Blogg

Redovisningskonsult

5 tips för att lyckas få värdefulla kunder som blir nöjda

De flesta har hört att det är mycket billigare att behålla en befintlig kund än att förvärva en ny. Och billigare eller inte, det är också mycket rimligt på många olika arenor att se till att du har rika, värdefulla kunder som finns kvar.

Hittills i redovisningssektorn har kanske inte kundförluster och kunder som säger upp sig varit ett stort problem för de flesta företag. Men detta kan förändras med nya konstellationer i branschen, lagstiftning och reglering från myndigheterna, , utveckling och användning av ny teknik – såväl som den framväxande konkurrenssituationen både lokalt och globalt?

Redan nu ställs nya krav, både från kunder och på marknaden i allmänhet. Så om konkurrens och marknadsförändringar inte har betraktats som en utmaning hittills kommer verkligheten snart att vara annorlunda eftersom kunderna kräver att traditionella bokföringstjänster utförs snabbare, lättare och billigare.

Tydliga mål och strukturerade åtgärder

De företag som har lyckats bäst och utvecklats de senaste åren är de som har haft tydliga mål och genomförde strukturerade åtgärder för att leverera vad kunderna faktiskt vill ha och behöver samtidigt som företagen har tagit betalt för detta.

Och vad många kan tycka är paradoxalt är att de som är bäst på detta också har de mest nöjda kunderna, även om de kan ta mer betalt än konkurrenterna.

Vad vill dina kunder verkligen ha?

Vissa kan tro att det i stor utsträckning handlar om pris, men det är faktiskt väldigt sällsynt att det är timpriset som bestämmer valet av revisor – eller hur nöjd kunden är / blir. Och i så fall kommer det aldrig att bli ett värdefullt kundresultat.

Kunderna vill ha en kunnig leverantör som förstår och ser behoven och hjälper till att lösa dem effektivt, kanske till och med utan att kunden har tagit initiativ och bett om det!

Vad måste man göra för att säkerställa värdefulla kunder blir nöjda?

Här är 5 tips:

  1. Se till att du vet, ser och förstår alla kunders behov och önskemål
  2. Proaktiv. Var ett steg före kunden och ge förslag på hjälp.
  3. Ge tjänster långt bortom journalföring och traditionell redovisning.
  4. Kommunicera med kunden på lämpligt sätt, i lämpliga kanaler och vid lämplig frekvens.
  5. Var verkligen intresserad av och ta initiativ till kunder

Mycket av detta kan låta som självklarheter, medan andra saker låter mer svåra eller utmanande att lyckas med. Men det är inte bara möjligt att lyckas, det är faktiskt absolut nödvändigt att säkerställa att värdefulla kunder blir nöjda.

Är ditt företag redo att bli av med problemen, bli helt digitaliserade och utnyttja fördelarna med en molnbaserad tjänst?

Prova gratis i dag.