Blogg

Redovisningskonsult

5 tips till att gå från redovisningsbyrå till rådgivningsbyrå

Var tredje redovisningsbyrå i Sverige spenderar idag mer tid på rådgivning jämfört med för 2 år sedan, enligt en artikel i Revisionsvärlden. Artikeln hänvisar till en undersökning där 300 redovisningskonsulter deltog. 40% av dessa redovisningskonsulter menar även att efterfrågan på rådgivning kommer att öka framöver.

En ökad efterfrågan betyder att byråer bör överväga att möta trenden och anpassa sig för att hålla sig konkurrenskraftiga. Undersökningen visar att så många som 49% av deltagande redovisningskonsulter inte har vidtagit några åtgärder för att hänga med i denna branschtrend – och det är kanske lättare sagt än gjort att anpassa sig på ett smidigt sätt.

Här kommer 5 tips på vägen mot ökad rådgivning. 

5 tips på vägen mot ökad rådgivning

#1 Jobba i samma system som kunden

Att byrå och kund arbetar i samma system innebär att båda parter har tillgång till samma information. Detta gör att ni som redovisningsbyrå kan komma närmare kunden och vara de som känner till redovisning och kundens situation bättre än någon annan.

#2 Ha tillgång till aktuella resultat

Att arbeta i samma system som kunden innebär att ni har tillgång till aktuella siffror och resultat. Genom detta kan rådgivning baseras på en reell och tidsenlig situation, vilket i sin tur gör det enklare för kunden att få en stabil och sanningsenlig basis att fatta beslut på.  

Lina Höglund, delägare och systemansvarig på Credité Consulting, anser att detta är viktigt när man agerar rådgivare till kunder.

“Eftersom våra kunder har tillgång till systemet så har de alltid en väldigt aktuell bild av hur företaget går. Det betyder att de i princip kan ta beslut på dagens siffror och vi kommer närmare verksamheten nu och får en annan roll. Idag får vi hjälpa till att tolka siffrorna, inte bara lägga in dem” säger hon.

Läs mer om Credités upplevelse med rådgivning här.

#3 Frigör tid genom automatisering

Att arbeta i samma system som kunden är en sak, men att ha tid till att tolka de tillgängliga siffrorna är en annan. Genom att automatisera processer så kan detta bli möjligt. Tänk t.ex. en vardag med automatiskt verifieringsflöde och bokföring – hade inte en hel del tid frigjorts till annat?

Credité har genom automatisering lyckas jobba mer med rådgivning idag än tidigare:

“Genom ett affärssystem som enkelt automatiserar vardagen så kan vi idag fokusera på att agera rådgivare, och hjälpa våra kunder att utveckla deras verksamhet på ett annat sätt än tidigare.”, Lina Höglund, delägare och systemansvarig Credité.  

Läs mer om Credités upplevelse med automation här.

#4 Håll dig uppdaterad med den senaste teknologin och hjälpmedel

Om automatisering känns rätt för din byrå så är nästa steg att hålla sig uppdaterad med vilka hjälpmedel som finns tillgängliga och som kan möta ert behov. Anmäl er till relevanta nyhetsbrev och läs relevanta tidningar som täcker både redovisningsbranschen och teknik, på nationell och internationell nivå.
Exempel kan vara:
Revisionsvärlden, NyTeknik, SRF-konsulterna, IDG.

#5 Välja rätt verktyg

Det finns många hjälpmedel där ute och ert behov kan se annorlunda ut om ett år. Därför är det viktigt att välja hjälpmedel som ligger i teknologisk framkant och konstant utvecklas – och kan växa med er.

Exempel på ett spännande hjälpmedel med stora framtidsutsikter är automatisk bokföring genom Artificiell Intelligens. Då artificiell intelligens inte bara baseras på regler men på smarta algoritmer som bygger upp erfarenhet, så är det nu möjligt att automatisera en stor del av de traditionella processerna inom redovisning.

Rådgivning – ett resultat av teknologisk framkant

Ökad rådgivning behöver inte innebära omfattande förändringar, utan kan bli ett naturligt resultat av att utnyttja moderna verktyg, som genom innovativ teknologi kan frigöra tid åt din byrå.


Är ditt företag redo för molnet?

24SevenOffice föddes i molnet 1997 och har sedan dess hjälpt över 34.000 företagskunder till en mer effektiv vardag med vårt affärssystem. Läs mer om oss här.

Prova 24SevenOffice gratis idag!