Många företag upplever utmaningar med krångliga och manuella processer. För att inte tala om IT-system som inte kommunicerar med varandra. Föreställ dig en arbetsvardag där alla kan göra det som behövs, när det behövs. Det hade underlättat ditt jobb, eller hur? En avgörande faktor för att möjliggöra ett sådant scenario är att ditt företag samlar alla centrala processer i ett gemensamt ekosystem och som dessutom tillrättalägger för integrationer.

Eftersom användningen av integrationer och tilläggsfunktioner gör att företag enklare kan spara tid, effektivisera arbetsflöden och automatisera processer är detta ett huvudfokus hos 24SevenOffice.

Återanvänd data genom hela värdekedjan, en gång, ett ställe

Vi vet att ett ekosystem måste byggas upp av olika komponenter och system baserat på varje företags behov. Därför är en viktig nyckel alltid att ha möjligheten till att knyta ihop flera system genom öppna APIer. En central del när det kommer till integrationer är just flexibiliteten att kunna anpassa och skräddarsy företagets affärsprocesser, arbetsflöden och inte minst roller. Att sätta den anställda i fokus för att sedan bygga upp ekosystemet runt själva kompetensen. Detta kan göra en stor skillnad!

Hos 24SevenOffice vill vi att siffror och data endast ska behöva registreras på en plats, en gång. Därefter kommuniceras informationen automatiskt mellan systemet och integrationerna. Detta för att minska både den manuella hanteringen, men också för en sömlös och effektiv vardag.

Effektivisering i alla led i värdekedjan

Integrationer och ett öppet API möjliggör för automatisering och effektivisering i alla led i värdekedjan hos ett företag. Låt oss ta e-handelsbranschen som ett exempel, där kunden beställer en vara från din hemsida och betalar med en bankkort lösning samt bankID verifikation. Därefter blir varan registrerad och packad på ett lager med en logistiklösning som kopplar order till produkt. Betalningen och banktransaktionen registreras och går direkt till bokföringssystemet och varan skickas ut till kunden. För att uppnå denna grad av automatisering krävs det alltså en integration mellan webshop, affärssystem och logistiksystem.

24SevenOffice Ekosystem

Ett öppet API gör integrationer enkla och kosteffektiva

24SevenOffice har ett stort fokus på att tillrättalägga för integrationsmöjligheter genom vårt öppna API. På detta vis kan du som kund använda dig av färdiga integrationer och pussla ihop anpassade lösningar med applikationer runt 24SevenOffice, eller utveckla egna lösningar integrerat mot moduler i systemet. Har du ett större företag så tillrättalägger vi för en effektiv integrering med företagets egna lösningar för att automatisera arbetsflöden.

För att nå ut till allt flera branscher är det viktigt att komplettera och tillföra kunskap som inte redan finns internt, därför samarbetar 24SevenOffice med företag som kompletterar vårt affärssystem. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder lösningar som passar dem och deras behov.

24SevenOffice har lösningar för de allra flesta branscherna, men en gemensam nämnare som de allra flesta söker efter är bland annat rapporteringsverktyg som Oxceed eller sömlösa bankkopplingar med Nordea, SEB eller Handelsbanken.

Bygg ditt eget ekosystem runt 24SevenOffice

Vårt mål är att göra integrationer enkelt och lättillgängligt för våra kunder! Det ska vara smidigt att bygga sitt eget ekosystem med 24SevenOffice som kärna och på detta vis bli av med silorna och krångliga, manuella processer.

Är du osäker på vilka lösningar som passar ditt företag? Vi hjälper dig att hitta rätt lösning!

Kontakta oss idag
Författare:

Cornelia Chaidee, Marketing Coordinator, 24SevenOffice

Senast uppdaterad fredag 9 juli 2021