Fler och fler av de stora företagen intensifierar nu jakten på försystem som kan automatisera den inkommande fakturabehandlingen. HSB är klara med implementeringen och är nu igång med att hantera leverantörsfakturor och bokföring till sina 4000 brf föreningar med hjälp av AI Assistant. På kort tid har även två stora nordiska redovisningsföretag tecknat avtal om att implementera 24SevenOffice´s AI-motor som sitt försystem på det inkommande verfikationsflödet för alla sina kunder.

– Att flera av de stora och framåtriktade företagen lägger i en högre växel och väljer AI Assistant som försystem för att automatisera bokföringsprocessen, visar hur effektivt det är att integrera vår AI-motor mot de kända affärssystemen på marknaden. Vi ser nu gång på gång hur AI-teknologin ger omedelbar effektiviseringsvinst för företag med höga fakturavolymer, säger Ståle Risa, CEO i 24SevenOffice.

Robot AI

Marknadens mest flexibla och ledande AI-motor

24SevenOffice´s marknadsledande AI-motor; AI Assistant, kan kopplas på som ett försystem mot alla traditionella och mest använda ekonomi- och affärssystem på marknaden. Med denna lösning kan företag automatisera upp till 90 % av den traditionella processen kring inkommande leverantörsfakturor. Framöver kommer detta även inkludera hanteringen av all underlag relaterat till inkommande bokföring.

Nu kanske du undrar hur det är möjligt att koppla ditt existerande affärssystem till vår AI-motor? Det fungerar så här; AI Assistant ligger i front och processar samt tolkar alla fakturor helt ner på varulinjenivå. Därefter går fakturan vidare för kontroll och attestering, innan den till sist skickas vidare in i bokföringsprogrammet.

Med öppna API:er är AI Assistant utformad för att uppnå en effektiv och smidig implementering. Då AI automatiserar manuella uppgifter kommer effektivitetsvinster snabbt att överstiga implementeringskostnader.

Hur fungerar AI Assistant?

24SevenOffice är det första företag i Norden som erbjuder bokföring med AI. Teknologin ger särskilt stora vinster och tidsbesparingar till företag och redovisningsbyråer som hanterar stora fakturavolymer. Detta eftersom alla inkommande fakturor automatiskt skickas till attestering med ett färdigt konteringsförslag, redo för betalning i bank. Vi på 24SevenOffice har samlat data ändå sedan 1997, vilket gör algoritmerna och AI Assistant till den bästa AI-motorn på dagens marknad.

AI Assistant lär sig fortlöpande på både makro- och mikronivå. Den anpassar sig efter varje kund, läser leverantörer, varulinjer och kontext på alla inkommande fakturor. I framtiden kommer det öppna nya möjligheter inom prognoser, kontroll relaterat till inköp av varor och tjänster, avstämning och periodisering för att nämna några. Sammanfattningsvis; AI frigör värdet på företagets data!

Stora företag frigör tid och får ökad konkurrenskraft

HSB i Sverige och Fursetgruppen i Norge är två exempel på stora företag som efter kort tid upplever en enorm automatiseringsvinst med 24SevenOffice's AI-motor.

HSB, som är Sveriges största bostadsförening med mer än 620 000 medlemmar; 4 000 bostadsrättsföreningar; över 35 000 valda styrelserepresentanter och 26 regionala HSB-föreningar är på väg att spara mer än 25 000 timmar per år genom att automatisera den manuella fakturahanteringen när AI Assistant är implementerat i alla regioner.

Furtsetgruppen, som är ett ledande företag inom restaurangbranschen med närmare 30 restauranter och sällskapslokaler i Oslo upplevde 89% noggrannhet på AI Assistant bara ett år efter uppstart.

- HSB var tidiga ute med att använda vår AI-teknologi, och vi ser fram emot fortsättningen. Vi ska hjälpa HSB att ta ytterligare steg och automatisera sin verksamhet för att spara tid (och därmed pengar)! Med AIs geniala egenskaper ska vi nyttja samma princip för maximalt utbyte inom områden som bland annat realtidsanalyser och mätning av avdelningseffektvitet. Med 24SevenOffiice AI-lösning ska vi ge HSB´s ekonomiteam allt som dem behöver för att kunna ta välgrundade och smarta affärsbeslut, säger Ståle Risa.

Det råder ingen tvekan om att AI teknologin erbjuder fler konkurrensfördelar, så hur kan din verksamhet utnyttja teknologin på bästa sätt utan att behöva byta system? Ta del av svaret på vårt kostnadsfria AI webinar.

Psst, du får även en live demonstration av AI Assistant. Spännande va? Säkra din plats på länken nedan.

Anmäl dig på vårt AI webinar
Författare:

Cornelia Chaidee, Marketing Coordinator, 24SevenOffice

Senast uppdaterad tisdag 7 september 2021