Är du fortfarande inte övertygad om vilka vinster bokföring med AI kan ge ditt företag, då bör du definitivt läsa vidare. Vi har skapat en fiktiv beräkning som tydligt visar de potentiella superkrafterna som ligger bakom artificiell intelligens när det kommer till bokföring.

Tänk dig att!

Tänk dig detta scenario, att företag i Sverige behandlar 200 miljoner inkommande fakturor manuellt per år med ett genomsnitt på 5 minuter per faktura. Detta blir sammanlagt 1 miljard minuter med manuellt arbete (16 666 666,67 timmar delat på 9360 årsverk).

Tar vi däremot hjälp ut av AI kan tiden vi precis räknade ut minska med 90 procent. Det vill säga att vi kan spara 900 miljoner minuter, något som motsvarar 8333 årsverk!

Att använda till exempel AI Assistant kan nästan jämföras med att ge superkrafter till de ekonomiska funktionerna i företaget. AI-motorn hjälper företaget med flera saker:

  • Den frigör tid från manuellt arbete, så att man kan lägga mer tid på att skapa mervärde för sina kunder
  • Ger en högre grad av korrekt bokförda fakturor
  • Få större konkurrensfördelar genom att vara i framkant av teknologin
  • Bokföring på detaljerad nivå, utan ökad tidsåtgång

Vill du veta mer om bokföring med AI?

Då borde du anmäla dig på vårt kostnadsfria AI webinar! Där får du en live demonstration av 24SevenOffices AI Assistant samt ta del av spännande kundhistorier.

LÄS MER HÄR!

Priset av innovation och automatisering

I maj i år blev 24SevenOffice VD Ståle Risa intervjuad av programledaren Tor Haugnes i podcasten “All in med Oslo Business Forum”. Där diskuterade de bland annat vinsten av innovation och automatisering. I intervjun nämner Risa bland annat hur viktigt det är att våga vara en ärlig rådgivare för sina kunder och inte bara nicka och hålla med.

“Ja, kunden vet bäst och allt det där. Det gör de väldigt ofta, men det är inte alltid det som driver innovation och nytänkande framåt. Tänk bara på vad Henry Ford sa på sin tid “Om jag hade frågat vad mina kunder ville ha, så hade de sagt att de ville ha en snabbare häst”.

Risa är övertygad om att bokföring med AI kommer att revolutionera hur vi jobbar med redovisning. Han är inte orolig över att detta digitala skifte potentiellt kan bidra till att många som jobbar med redovisning kommer att förlora jobben.

“Det är otroligt kul att kunna bidra till att effektivisera processer. Vi förstår att många är skeptiska mot artificiell intelligens och rädda för att många arbetsplatser kommer att ersättas av robotar. Den goda nyheten är att det nödvändigtvis inte stämmer. De som arbetar med ekonomi idag har otroligt många andra viktiga ansvarsområden att lägga tid på, som att generera nya inkomster, nya tjänster och inte minst att jobba ännu tätare och bättre med sina kunder.

Han påpekar att den nya effektiva rollen för redovisningsekonomer är en vinst som kommer i tillägg till kostnaderna företagen sparar genom att använda AI. Då börjar vi verkligen att prata om utveckling och framdrift i rätt färdriktning, både för oss och AB Sverige, avslutar Risa.

Se hur mycket tid ditt företag kan spara med bokföring med AI

Fyll i ditt företags fakturavolym nedan samt hur mycket tid ni estimerar per bokförd faktura idag. Så beräknar våran AI-kalkylator er maximala potential i tidsbesparing på ett år när ni infört AI-Assistant.

Behöver du frigöra tid?

Kontakta oss för ett informellt samtal så hjälper vi ditt företag att få en enklare och mer automatiserad vardag.

KONTAKTA OSS!


Författare:

Øystein Roti

Senast uppdaterad fredag 8 oktober 2021