Blogg
Finansiella tjänster

Vad är fakturaköp?

Fakturaköp är en finansieringslösning där företaget säljer fakturor till en tredjepart, som då övertar hela kreditrisken. Fakturaköp är en effektiv lösning för företag som önskar att förbättra sin likviditet snabbt och enkelt. Genom att sälja fakturor får du pengarna på kontot inom 24 timmar, oberoende av när fakturan förfaller. Lösningen är också förutsättningslös, vilket ger dig full kontroll på hur många och vilka fakturor du önskar att sälja.

Fakturaköp

Varför borde ditt företag komma igång med fakturaköp?

Att inte motta pengar från kunder skapar ofta frustration men framförallt kostar det både tid och pengar för din verksamhet, då det snabbt kan ha en negativ påverkan på företagets kassaflöde.
Om ditt företag önskar en enklare likviditetsplanering, finansiell stabilitet och reducerad ekonomisk osäkerhet så är fakturaköp en effektiv lösning. Med hjälp av fakturaköp kan ni stärka kassan genom att sälja kundfordringar. Dessutom kan du lägga tiden du sparar på uppföljningen av obetalda fakturor på andra uppgifter som skapar lönsamhet.

Det är också värt att nämna att fakturaköp även är en smart lösning för företag som är i en tillväxtfas, då lösningen gör det möjligt att frigöra kapital till investeringar, större inköp eller löpande utgifter. Om företaget är etablerat i en bransch som påverkas av snabba förändringar kan fakturaköp även bidra till att upprätthålla ett stabilt kassaflöde.

Är ditt företag en startup och är behov av ett ekonomisystem?Läs mer här!

Vilka är fördelarna med fakturaköp?

Det finns många fördelar med fakturaköp och de kan variera beroende på ditt företags behov men i huvudsak finns det fem fördelar som gynnar alla verksamheter:

 • Bättre likviditet
  Ju längre tid det tar från att en försäljning är genomförd till att kunden betalar fakturan, desto sämre likviditet får företaget. Med fakturaköp säkrar du att pengarna kommer in på kontot inom 24 timmar, oberoende av när fakturan förfaller. Dessutom väljer du själv vilka fakturor du önskar sälja. Försäljning av fakturor frigör kapital och stärker kassaflödet, något som kan stärka företagets nyckeltal och därmed förbättra dess kreditrating.
 • Reducerad kreditrisk
  Du har förmodligen varit i en situation där kunden inte betalar sina fakturor i tid – och i värsta fall inte betalar alls. Genom fakturaköp kan du reducera kreditrisken då banken övertar all risk gällande sena och eventuella uteblivna betalningar. På så sätt reduceras kreditrisken för förlorade fordringar. Detta kan leda till stora skillnader på marginalen att lyckas och att gå i konkurs.
 • Mindre administration
  Hur mycket tid lägger ditt företag på administrativt arbete kring uppföljning av obetalda fakturor och påminnelser? Ofta är det en hel del tidstjuvar i samband med detta, men med hjälp av fakturaköp kan du reducera dessa tidstjuvar markant. Genom att sälja dina fakturor så överlåter du det fulla administrativa arbetet till en extern part. På så sätt kan du använda tiden på att vinna nya affärer istället.
 • Automatiserade processer
  Hos 24SevenOffice är tjänsten fakturaköp färdig integrerat mot faktura- och bokföringsprogrammet. Det betyder att om du väljer att använda 24SevenOffice som tjänsteleverantör av fakturaköp så kan du automatisera hela processen och därmed få alla sålda fakturor bokförda per automatik.
 • Mer flexibilitet
  Som tidigare nämnt, kan du enkelt och flexibelt anpassa fakturaköp till ditt företag – vare sig du vill sälja fakturor regelbundet per automatik eller endast vid behov. Fakturaköp ger även mer flexibilitet när det kommer till konkurrenskraftighet. Ofta är likviditet en viktig faktor när man jämförs med konkurrenterna, både när det gäller affärsmöjligheter och förhandlingar. Genom att använda fakturaköp får du flera valmöjligheter och alternativ eftersom företaget har tillgång till fria medel i större grad.

Sammanfattningsvis kan fakturaköp hjälpa ditt företag med att undvika flaskhalsar, så att du istället kan lägga resurser på att vinna nya affärer och uppleva en positiv effekt på företagets omsättning.

Läs också: Faktureringsrutiner som ger snabbare likviditet? Här är 7 tips!

Är fakturaköp samma sak som factoring?

Även om både fakturaköp och factoring bidrar till att företag sparar tid och pengar, så är inte fakturaköp och factoring samma sak. Det finns några väsentliga skillnader:

 • Vid fakturaköp säljer du fakturan och får pengar in på kontot inom 24 timmar. Då är du också färdig med transaktionen. Om kunden inte betalar, är det banken som övertar kreditrisken och du får pengarna oavsett.
 • Vid factoring får du huvuddelen av pengarna direkt på kontot och resterande belopp när kunden betalar. I detta fall tar inte banken över ägarskapet, utan företaget äger fortfarande fakturan.
 • Med fakturaköp har du fullständig flexibilitet och du väljer själv vilka fakturor du vill sälja. Med factoring är det ett volymkrav och ofta ett krav om att du måste finansiera alla dina fakturor.

Fakturering

Vad kostar fakturaköp?

Priset på fakturaköp skiljer sig baserat på leverantör och vad tjänsten inkluderar. Faktorer som avtalad kreditperiod och betalningsfrist kan ha en avgörande roll här och är därför viktigt att se över. Vissa leverantörer tar även ut en provision för finansieringen av fakturan, övertagandet av kreditrisk samt administrationsarbetet som uppstår i samband med fakturaköp.

I slutändan handlar det om vilka behov ditt företag har och vilken lösning som tillgodoser dessa bäst!

Hur kommer jag igång med fakturaköp?

Är du redo att komma igång med fakturaköp och uppnå bättre likviditet för ditt företag? Då finns vi här för dig. Oavsett om du är kund av oss sen tidigare eller ej så är det enkelt att komma igång!

Kom igång med fakturaköp