Blogg
Företag

6 orsaker till motstånd mot förändring och digitalisering

Förändring i processer och rutiner prioriteras inte alltid av företag med en redan hektisk vardag. I behov av förändring eller inte, det kan vara gynnsamt för företag att öka förståelsen för varför motstånd mot förändring uppstår. Företaget kanske redan är igång med att förändring i form av digitalisering, men att denna process är krävande då medarbetare visar motstånd.

Här är 6 viktiga punkter som ledare och medarbetare bör ha i åtanke för att förstå motstånd mot förändring och hur man eventuellt kan åtgärda detta:

  1.  Brist på tillit

Anställda litar kanske inte på den eller de som föreslår förändringen. Misstillit förstärker alla andra källor till motstånd. Misstillit är dyrt för företag. Upparbetning av tillit och tillit till sin ledare är med andra ord alltid bra – och speciellt nödvändigt när förändring är nödvändigt. En ledare som har tillit jämfört med en ledare som inte har tillit är en avgörande faktor.

6 orsaker till motstand mot forandring och digitalisering
  1. Bristande tro på att förändring är nödvändigt

Förändringar ses ofta på som onödiga och möts ofta med motstånd om sättet man gör saker på idag faktiskt har fungerat bra hittills.  Det kanske inte är någon som märker orsakerna till dagens svårigheter och kanske man inte ser de små problemen direkt. Problem som kan lösas av teknologiska förändringsprocesser är t ex. inte alltid synliga i ett tidigt stadie. Även när ett problem faktiskt kartläggs, så är en relativt vanlig strategi att bara justera processen en aning.

  1. Bristande tro på att förändring kan genomföras

Även när ett problem är kartlagt så kan föreslagna tilltag avvisas. En vanlig reaktion är att det kommer vara väldigt svårt, om inte omöjligt, att genomföra förändringen. Detta är en vanlig reaktion hos många människor.

  1. Ekonomiska hot

Anställda kan visa extra mycket motstånd om förändringen innebär en lägre intäkt, förlorade förmåner eller säkerhet. De flesta bryr sig mindre om fördelarna som gynnar organisationen och mer om sin egen situation.

  1. Relativa kostnader

Förändringar medför oftast extra kostnader. Detta gäller inte bara pengar utan även tid. Gamla vanor måste förkastas, nya vanor måste läras ut och etableras. Men paradoxalt nog är det ju så att ju mer man håller igen, väntar och motarbetar, desto större kan kostnaderna bli. Oavsett tycker ledare oftast inte om att förhålla sig till förändringar som de inte har en prislapp på.

  1. Rädsla för att misslyckas

Förändring kan göra expertis utdaterat. Förändringar kan ställa krav på nya arbetssätt. Många kommer att vara tveksamma på att ersätta rutiner som de behärskar med någonting som de inte känner till. De måste därför få stöd, hjälp och att ha någon de kan vända sig till med frågor.

Chansen för att få till en bra förändringsprocess ökar alltså om den genomförs på ett strukturerat sätt. Succé avgörs av när, hur och varför olika delar av förändringen genomförs – samt vem som bidrar i processen och på vilket sätt.

Läs mer om fördelar med digitalisering av processer