Blogg
Företag

Därför är det smart att investera i nedgångstider

Nedgångstider kan upplevas som traumatiska, speciellt när osäkerheten tar överhand. Likväl kan det vara fördelaktigt om du klarar av att hålla huvudet kallt och fokusera på ett långsiktigt perspektiv, även om utsikterna för morgondagen ser dystra ut.

Att investera mer pengar när marknaden går dåligt kan strida mot vår natur, men det kan faktiskt vara smart att passa på och vända på alla stenar i verksamheten. Behöver lokalerna en renovering? Är det strategisk smart att att investera i nya maskiner, verktyg eller teknologi som gör vardagen enklare för företaget? Behöver du fler personalresurser? Drar du nytta av den möjlighet som modern marknadsföring erbjuder? Kanske är det nu som ditt företag har en gyllene möjlighet om dina konkurrenter skalar ner?

Att se till att ha tillgänglig likviditet för investeringar kan vara både klokt och nödvändigt, särskilt när den marknadsekonomiska situationen ger dig en anledning till att tänka alternativt under en period.

Läs också: 6 skäl till varför ditt företag kan dra nytta av ett företagslån

Därför är det smart att investera i nedgångstider

Tänk långsiktigt

Lågkonjunkturer och kriser kommer och går, oavsett hur mycket vi strävar emot. Om du är aktiv i en bransch som inte drabbas särskilt hårt av kriser som exempelvis COVID-19, är det inte alltid nödvändigt att sätta alla investeringsplaner på vänt. Då är det viktigare att utvärdera strategin och göra eventuella justeringar, vilket inte nödvändigtvis betyder att strama åt budgeten och pausa verksamheten.

Fokusera på dina lojala stamkunder och gör en noggrann övervägning innan du begränsar utbudet till dessa. De företag som tänker långsiktigt klarar sig oftast bättre under kriser och kan dessutom säkra en bättre position till dagen då marknaden vänder.

Va synlig när andra drar sig tillbaka

I nedgångstider är det viktigare än någonsin att bibehålla ett starkt och synligt varumärke, som skapar tillit och associeras med trygghet. Därför är det extra viktigt att nyttja digital marknadsföring som gör det enkelt att mäta effekt och resultat. Här finns även en möjlighet att vinna kunder från konkurrenter och på så sätt ligga steget före när tillväxten tar sig upp igen.

I dagens marknad kryllar det av aktörer inom marknadsföring och det är även möjligt att få rabatter på digitala marknadsföringskampanjer hos de flesta byråer.

Läs också: Hur går man tillväga för att vinna nya kunder till företaget?

Anpassa produkt/tjänst till dagens marknad

Även om din verksamhet inte har drabbats särskilt hårt av krisen, så är det sannolikt att många av dina kunder har drabbats. Att se på möjligheten att lansera en mer anpassad variant av verksamhetens produkt eller tjänst kan därför vara både nödvändigt och strategiskt smart.

Verksamhetens personalresurser är extra viktiga när marknaden vänder

Nedbemanning betyder inte bara en förlust av inkomst för den enskilda medarbetaren, utan är även väldigt kostsamt för företaget. Nyanställningar är både tid- och resurskrävande då det krävs upplärning som i sin tur kostar både tid och pengar. Nedbemanning kan också skapa dålig stämning inom verksamheten. Detta är något man bör försöka undvika då det påverkar både produktiviteten och kreativiteten – i en tid då företaget behöver det som mest! Därför kan det vara smart att låta medarbetare vidareutveckla sin kompetens under en period då många har mer tid över på grund av en reducerad arbetsmängd.

Spara tid och pengar genom att investera i bra system och rutiner

Ibland kan det vara svårt att kartlägga rutiner och se vilka förändringar som kan gynna företaget. I många fall kan det vara fördelaktigt att se speciellt på företagets faktureringsrutiner för att säkerställa fortlöpande fakturering.
Månadsvis och manuell fakturering med gamla goda pappersfakturor kan nämligen ha en större negativ påverkan på företagets likviditet än vad många företag tror. Genom att implementera effektiva faktureringsrutiner, fakturera fortlöpande och i digitala format, säkerställer du snabbare inbetalningar från dina kunder.

I nedgångstider är det även vanligt att man upptäcker svagheter i systemen man använder. Ta COVID-19 som exempel, då många av de anställda har jobbat utanför kontoret. Kanske har ni upplevt problem med kommunikationen eller att systemen inte snackar med varandra?

Genom att arbeta i samma system som din redovisningskonsult i molnet, får företaget kontinuerlig tillgång till aktuell redovisning. Detta kan användas som ett viktigt styrverktyg för ditt företag. Med hjälp av uppdaterade konton, nyckeltal och rapporter får ditt företag de bästa förutsättningarna för att fatta välgrundade beslut med fokus på nuvarande situation och framtid – inte baserat på tidigare siffror.

Om du inte redan har detta på plats, så se till att välja system som ger dig både översikt och kontroll.

Prova 24SevenOffice gratis i 14 dagar