Blogg
Företag

Så förändrar pandemin kraven för företag

När coronapandemin kom, vändes det dagliga arbetet upp och ner för många. Tidigare i höst publicerade tidskriften American Psychologists resultaten av ett internationellt forskningsprojekt som undersökte hur pandemin har förändrat och kommer att förändra våra jobb.

Forskarna tittade främst på hur den globala krisen förändrar både arbetssätt, ekonomiska och psykosociala förhållanden bland yrkesverksamma.

Flera externa parter har granskat studien och dragit slutsatsen att vissa saker troligen kommer att förändras till det bättre. En av de största förändringarna kommer förmodligen att handla om var vi ska utföra vårt arbete i framtiden.

Så förändrar pandemin kraven för företag

Med över 20 års erfarenhet av samarbete med många olika företag ser vi på 24SevenOffice en tydlig ökning av de trender som vi som var först ut i Norden med molnbaserade affärssystem, har sett i näringslivet sedan länge.

Här är fyra krav som sannolikt kommer att vara en game changer för företag i framtiden;

1. Man måste kunna arbeta var som helst, när som helst

Att behöva ansöka om tillstånd för att få ha hemmakontor är plötsligt helt borta. Nya krav gäller nu, både för att visa fullt förtroende för de anställda och inte minst för att underlätta för att både utrustning och nödvändiga system och programvara är lika tillgängliga på hemmakontoret som på jobbet. Man har nu blivit helt beroende av IT-system som pratar med varandra, eventuellt samla allt i ett system så att du har tillgång till uppdaterad data 24/7.

Som en förlängning av hemmakontoret ser man också att det blir allt viktigare att kunna arbeta effektivt från andra platser, vare sig det är ett bibliotek, café, tågstation, stuga och så vidare.

2. Man är beroende av bra lösningar för virtuellt samarbete

Bra samarbete handlar om god kommunikation. Om företag inte har bra digitala lösningar för detta är det lätt att de anställda tappar fokus. Digitala möten ska fungera lika bra som de fysiska, även om anpassning är ett viktigare nyckelord än en copy-paste-lösning.

3. Man måste i ännu större utsträckning ta hand om anställdas psykosociala hälsa och välbefinnande

Den sociala aspekten av en arbetsplats utgör (åtminstone) hälften av jobbet. När denna aspekt helt eller delvis försvinner av att alla är utspridda kommer det att bli stora omvälvningar för de anställda. Att ha bra rutiner för att genomföra anonyma medarbetarundersökningar kan vara smart när det gäller att identifiera önskningar, behov, akilleshälar och olika utvecklingspotentialer. Om du utför dessa regelbundet har du möjlighet att justera och ändra saker på vägen, och inte när det är för sent (tänk förebyggande kontra reparation). Detsamma gäller att upprätthålla en god dialog mellan ledningen och medarbetarna.

4. Kraven på ledningen förändras och höjs

Att vara en bra ledare på distans kräver andra färdigheter än ledarskap på nära håll. Som alla vet är ett företag ingenting utan sina anställda. Det kan vara lika svårt som det är viktigt, men att kommunicera på ett tydligt, humant och ordnat sätt är A och O. Kommunikationsfärdigheter och förmågan att leda är viktigare än någonsin för att de anställda ska känna sig värderade och respekterade.

Läs mer om hur du kan jobba var du än befinner dig