Tillbaka till bloggen

Kategori: Nyheter

Det finns många olika dashboard-lösningar. Vissa är väldigt tekniska, några är väldigt specialiserade, medans andra är flexibla men mer generella. Dashboards kommer i olika format och det finns ingen lösning som passar alla syften eller användningsområden. I det här blogginlägget vill vi i teamet bakom den nya lösningen gå lite djupare in i frågan om våra visioner och mål med den nya dashboard-lösningen.

I dagsläget gör många byråer olika nedskärningar och tar ett kliv bakåt, men det är egentligen nu som byråerna bör ta ett steg framåt för att istället satsa offensivt. CAMP.CLOUD ger dig verktyg för att du som redovisningskonsult ska kunna vidta åtgärder, hjälpa dina kunder och äga rollen som den rådgivare de behöver nu, mer än någon gång tidigare.

De två sista åren har CloudLunch fungerat som en viktig mötesplats för redovisningskonsulter. Eventet har besökt 21 städer och lockat fler än 700 redovisningskonsulter. Nu är det dags att ta konceptet till nya höjder. Välkommen till CAMP.CLOUD — det nya helårskonceptet!

På CAMP.CLOUD den 27 augusti står vi redo i molnet med ett fullspäckat program med högaktuella teman kopplade till hur du som redovisningskonsult effektivt kan hjälpa dina kunder och skapa mer aktivitet än någon gång tidigare.

Hur kan du som ledare kommunicera som bäst när dina anställda behöver det som mest? I långvariga kriser kan det vara krävande att sitta på toppen. Här är vårt förslag till en effektiv “kom ihåg lista” du som ledare kan dra nytta av under en utmanande period.

AI och artificiell intelligens är ett ständigt omtvistat tema, och frågorna är många om det är ett hot mot framtida jobb eller inte. Vilken inverkan kommer AI ha på ett företag? Är affärsmodeller hotade av AI? Vilka investeringar ska man rikta in sig på och hur kan AI göra det möjligt för ett företag att fungera bättre?