Blogg

Nyheter

Vad är egentligen AI?

Många företag inom redovisningsbranschen pratar om AI och termen verkar innefatta många olika tjänster: programmerade regler, robot teknik eller simpel automatisering. Men vad är egentligen äkta AI och vad är skillnaden på begreppen? Detta vill vi på 24SevenOffice reda ut.

Vi har intervjuat 24SevenOffice egna AI-expert, Madeleine Lindblom, som bland annat pratade om just detta på Speakers Corner under mässan Ekonomi & Företag 2019.

AI Speakers Corner på Ekonomi & Företag 2019

Hur skulle du förklara AI kortfattat?

— Äkta artificiell intelligens är skapat av stora datamängder där algoritmer lär sig av den historiska datan och kan förutsäga information baserat på denna samtidigt som utvecklingen hela tiden fortgår i och med att man fortsätter lära sig av ny data. 24SevenOffice använder sig av en teknologi som kallas för Vision learning som gör att vår AI-motor faktiskt ska kunna förstå innehåll på t.ex. en leverantörsfaktura på samma vis som en människa.

Vilka tjänster brukar beskrivas som AI?

— Äkta AI blandas lätt ihop med regelstyrda system där man då faktiskt måste programmera om för att få ett annat utfall. Detta påminner också om RPA, eller robotstyrd processautomation som det heter på svenska. RPA innebär att en programvara programmeras till att utföra specifika handlingar på en dator, i specifik ordning. Om man önskar att förändra en sekvens så måste man programmera om detta. Ovannämnda styrs alltså i grund och botten av programmering och inte av maskininlärning.

Så vad är egentligen skillnaden mellan termerna ovan och äkta AI?

— Den stora skillnaden mellan äkta AI och de andra begreppen är att äkta AI inte programmeras om, utan lär sig direkt av den input som man tillför.

Hur kan AI hjälpa en redovisningsbyrå?

— Med hjälp av AI kan man automatisera många repetitiva och tidskrävande processer och istället lägga tid och energi på att utveckla kärnverksamheten och då i sin tur hjälpa sina kunder på en helt ny nivå.

Hur kommer AI förändra affärsmodellen för redovisningsbyråer som tar detta i bruk?

— I redovisningsbranschen har man många gånger tagit betalt utefter nedlagd tid. Med teknologi som denna så minskar givetvis tidsförbrukningen. Då måste man se på hur man kan bredda sitt tjänsteutbud och leverera andra högkvalitativa tjänster till sina kunder samt även prissätta enligt det värde som man tillför kunden med hjälp av de senaste tekniska lösningarna.

Läs mer om hur din byrå kan gå från redovisningsbyrå till rådgivningsbyrå.

Många redovisningskonsulter är rädda för att konkurrera med AI. Varför bör en konsult istället omfamna den tekniska utvecklingen?

— Teknologi, automatisering och digitalisering är spännande! Det finns så mycket mer som redovisningsbranschen kan erbjuda sina kunder med hjälp av detta. Man bör bara se det som ett hjälpmedel för att ta nästa steg!

Vill du lära dig mer om AI? Kontakta en av våra AI experter!