Blogg

Nyheter

Ståle Risa: “Välj en redovisningskonsult som kan se framåt”

Som koncernledaren och rådgivare i Value Martin Vikesland säger så har digitalisering blivit en synonym för att hänga med i tiden. Trots detta använder många företag gamla, etablerade metoder och frågan är hur länge de kan förlita sig på dessa metoder.

24SevenOffice CEO Ståle Risa menar att företag bör samarbeta med en redovisningskonsult som ser framåt

Vikesland pratade med 24SevenOffice CEO Ståle Risa om hur företag, speciellt inom ekonomifunktionen, bör förhålla sig till digitalisering. 

Vad innebär det egentligen att digitalisera ekonomifunktionen i ett företag?

För mig innebär det att möjliggöra ett elektroniskt flöde av information som idag görs manuellt – alltså att ersätta manuella processer med elektroniska. 

Digitalisering berör inte bara system och verktyg men handlar också om att ta bort barriärer mellan de olika delarna av företaget. Du kan ha säljare som jobbar i ett system avskilt från faktureringssystemet och det systemet kan i sin tur vara avskilt från redovisningssystemet. Detta resulterar ofta i olika information inom avdelningarna och det skapar problem för företaget.

 

Vad skulle du säga är den största fördelen med att digitalisera ekonomifunktionen?

En fördel med att arbeta online är att det alltid är uppdaterat så att du kan använda redovisningen som en styrningsverktyg och inte bara som en historisk genomgång om hur saker har varit. Förutom detta kan du få många tjänster (som finansieringslösningar) kopplat till redovisningen och det blir enklare att utarbeta fortlöpande prognoser och likviditets-status.

Läs också: Därför kommer artificiell intelligens att bidra till en ekonomisk tillväxt


Varför ska pappersbaserade företag med nöjda kunder ändra på någonting som fungerar i dagsläget?

Du kan nog arbeta i pappershögen en stund men över tid så går du miste om många fördelar. De flesta företag idag upplever en marginalpress på de tjänster de levererar och ska du hålla en lågt kostnadsnivå bör du digitalisera och automatisera då det generellt ger lägre kostnader.

En annan fördel är att mer tid kan spenderas på kunderna. Med manuella processer har du nog att göra genom att följa upp allt som händer men med frigjord tid kan du knyta tätare relationer med existerande kunder. Även om det går bra idag så kan du alltid göra saker bättre. Kom ihåg att det konstant dyker upp ny konkurrens och nya utmanare.

Många ser på digitalisering som en krävande uppgift. Finns det mindre processer som man kan börja med att digitalisera eller bör man ta allt på samma gång?

Du kan ta digitaliseringen steg för steg. Det första du borde göra är att flytta redovisningssystemet till en molnlösning eftersom det öppnar upp för många andra lösningar och integrationsmöjligheter.

Nästa steg är att kunna fakturera i samma system som redovisningen ligger i och ha så mycket som möjligt i elektronisk faktura. När allt detta är på plats så kan du integrera systemet med banken så att du slipper att använda internetbanken. Då slipper även redovisningskonsulten att spendera tid på bankavstämning och det sparar du pengar på.

 

Du nämner redovisningskonsulten. Har hen något att säga för företagets förmåga att digitalisera processerna?

Ja, utan tvekan. Ska du få på plats digitala lösningar så måste du ha en redovisningskonsult med digitala kompetenser och som kan se framåt. Redovisningen är på sätt och vis en funktion av informationen som du lägger in – timmar, kostnader, inköp och så vidare. En modern redovisningskonsult kommer kunna hjälpa dig med att få denna information in i ett digitalt system på ett enkelt och effektivt sätt.

Leta även efter en redovisningskonsult som använder sig av nya lösningar, inte en konsult som önskar att du gör det på det gamla sättet för att hen ska få fler timmar till bokföring. Ja, automatisering kommer reducera timmarna som en redovisningskonsult använder på bokföring och andra manuella processer men så länge de kan arbeta med annan värdeskapande arbete så är det win-win för båda parter.

Det är lätt att påstå att man är digital och framtidsinriktad. Hur kan du förstå om redovisningskonsulten faktiskt är det?

Det är en bra fråga. Jag skulle kollat på referenser och höra hur andra kunder upplever samarbetet. Efter detta skulle jag kika på vilka system redovisningskonsulten använder och på vilken nivå hen själv är digital. Hur mycket tid spenderar hen t.ex. på egen redovisning och hur gör hen det? Om redovisningskonsulten själv gör mycket manuella processer så är chansen liten att hen kan ge råd till sina egna kunder om digitalisering.

Ett annat tecken är hur redovisningskonsulten presenterar de digitala lösningarna. Om hen visar fram en enkel PowerPoint med skärmbilder istället för att faktiskt guida dig genom systemet live i webbläsaren, så tyder detta på att hen inte är bekväm med att arbeta digitalt.

Ståles bästa tips för dig som vill digitalisera ekonomi – och redovisningsfunktionen: 

  • Välj ett molnbaserat system som du kan arbeta med i webbläsaren. 
  • Se till att få alla fakturor levererade i elektroniskt format. 
  • Se till att få så mycket input som möjligt från de anställda som tim grundlag, utlägg, resor, fakturor och liknande. 
  • Se till att systemet är tillrättalagt för att integrera tjänster i molnet (t.ex. finansieringslösningar) och för äkta AI (det vill säga maskininlärning och inte bara regelbaserat automatisering).

Red.anm: Intervjun publicerades först hos Value och är godkänd att återpubliceras av 24SevenOffice.