Blogg

Som projektledare finns det mycket att hålla reda på. Kostnader, intäkter, timmar, materialförbrukning, bara för att nämna några. Allt är viktigt, men vad är det viktigaste – hur är det med kunden? Har du kontroll över kundrelationen?

Varför göra redovisning ansträngande och tidskrävande när du kan skräddarsy arbetsflödet och automatisera processer? Varför skicka fakturor manuellt när systemet automatiskt kan bestämma vilket fakturaformat mottagaren vill ha?

De flesta har hört att det är mycket billigare att behålla en befintlig kund än att förvärva en ny. Och billigare eller inte, det är också mycket rimligt på många olika arenor att se till att du har rika, värdefulla kunder som finns kvar.

Mobilen spelar en allt viktigare roll i våra liv – och är en stor bidragsgivare till att förenkla våra liv genom allt från interaktion och delning, betalningslösningar till GPS-spårning för att nämna några.

AI och artificiell intelligens är ett ständigt omtvistat tema, och frågorna är många om det är ett hot mot framtida jobb eller inte. Vilken inverkan kommer AI ha på ett företag? Är affärsmodeller hotade av AI? Vilka investeringar ska man rikta in sig på och hur kan AI göra det möjligt för ett företag att fungera bättre?

Är du en chef som inte ser värdet av att kontinuerligt förbättra hur ditt företag fungerar, utnyttja teknik som en konkurrensfördel eller göra det enklare och flexiblare för dina anställda? Då är det dags att bli av med hindren.