Tillbaka till bloggen

Kategori: Projekt

För väldigt många företag, och inte minst för de som säljer timbaserade tjänster, är ett effektivt projektstyrningsverktyg alfa omega. Men vad är egentligen ett bra och effektivt projektstyrningsverktyg? Och hur hittar du ett som passar ditt företags behov? Detta ska vi se närmare på i den här artikeln.

Projektstyrning är administrationen av alla faser tillhörande ett projekt. För att detta ska utföras så effektivt som möjligt, är det fördelaktigt att använda ett projektstyrningsverktyg. På så vis kan företaget enkelt uppnå fastställda projektmål på ett ekonomiskt och effektivt sätt.

Som projektledare finns det mycket att hålla reda på. Kostnader, intäkter, timmar, materialförbrukning, bara för att nämna några. Allt är viktigt, men vad är det viktigaste – hur är det med kunden? Har du kontroll över kundrelationen?