Blogg
Redovisningskonsult

5 viktiga lärdomar från årets CAMP.CLOUD

De senaste två åren har CloudLunch fungerat som en viktig mötesplats för fler än 700 redovisningskonsulter från Sveriges alla hörn. I 2020 flyttade vi bokstavligt talat lunchen till molnet och önskar med detta att följa branschen genom hela året med flera olika digitala aktiviteter. Vi kickstartade konceptet med ett lyckat digitalt event 27 augusti 2020, som gästades av bland annat FAR, Srf konsulterna, KlaraPapper och BDO. I denna artikel listar vi de viktigaste lärdomarna från eventet som redovisningskonsulter bör ta med sig vidare.

Missade du eventet? Här kan du se inspelningen av hela CAMP.CLOUD 27 augusti.

CAMP.CLOUD 27 augusti

#1 Ta hjälp av branschorganisationer och myndigheter

“Du som redovisningskonsult har aldrig varit viktigare för dina kunder än nu!” var temat för årets CAMP.CLOUD. Efter att Lali Börjesson, Srf konsulterna, presenterade svaren från vårens enkäter kan vi konstatera att det påståendet verkligen stämmer. Enkäten visade bland annat att 8 av 10 redovisningskonsulter inte ser en nedgång i antal uppdrag och 6 av 10 redovisningskonsulter har fler uppdrag än tidigare.

Karin Apelman från FAR, berättade att deras främsta uppgift har varit att stötta medlemmarna så att de får bästa möjliga förutsättningar att hjälpa sina kunder. Genom att samtala och samverka med olika aktörer, som Finansdepartementet, Tillväxtverket, Skatteverket och andra organisationer, samt medlemmar och experter, så har FAR lyckats ge medlemmarna det stöd de har behövt.

Både FAR och Srf konsulterna uppmanar medlemmar och icke medlemmar att identifiera de viktigaste problemen för sina kunder. Se till att ni vet hur stöden fungerar, red ut och klargör vad som gäller och se vad som är möjligt utifrån kundernas behov. För som Karin så tydligt poängterar “Det är till er de vänder sig”!

Så håll dig uppdaterad, utvärdera situationen och kundens behov, ta hjälp av tillgängliga hjälpsidor, branschorganisationer och inte minst myndigheter. Det är nu redovisningsbranschen behövs som mest och kan hjälpa både näringsliv och samhälle.

#2 Realtidsbehov ser olika ut – speciellt under en kris

Magnus Ramfelt, VD för KlaraPapper, talade om redovisning i realtid och bjöd på en intressant tolkning av ämnet som har präglat redovisningsbranschen under en lång period.

Många av oss tänker först och främst på rapporter och prognoser när det talas om redovisning i realtid. Detta är naturligtvis en stor och viktig del av ämnet men Magnus betonade även att företag har olika realtidsbehov, inte minst under en kris. Här är det viktigt att vara mer verksamhetsnära och se hur man som redovisningskonsult kan jobba för att kunna erbjuda sina kunder en snabbare rapportering. Något som är viktigt att ta i beaktning enligt Magnus är att man måste se noggrant på vad kunden faktiskt behöver och inte fastna i resultatrapporter.

Både Magnus, Lali och Karin var överens om att redovisningen är så mycket mer än bara det vi gör, det är relationen vi har till kunden. Därför är den viktigaste lärdomen att först och främst vara tillgänglig i realtid. Därefter kan du se till att erbjuda redovisning i realtid i form av prognoser och liverapportering.

#3 Digitalisering är mer än bara digitala verktyg

Om det var en fråga som gästerna under CAMP.CLOUD var överens om, så var det digitaliseringens viktiga roll under den pågående krisen. Corona har, trots allt, medfört en digital omställning, som visserligen var på väg redan innan pandemin men som nu har fått en ordentlig skjuts. Verktygen fanns på plats, men nu har vi också börjat använda dem, sa Karin Apelman som menar att CAMP.CLOUD är ett tydligt exempel på detta.

De vittnar alla om att medlemmar och kunder har fått närma sig digitalisering på ett eller annat sätt. De senaste 6 månaderna har alla blivit tvungna att göra förändringarna som redan innan krisen har efterfrågats och behövt göras.

“Det digitala har nästan gått över förväntan”, sa Karin Apelman. Men även om det rapporterades om en positiv digital utveckling ute hos byråer så ser man fortfarande svårigheter med hur man ska använda digitaliseringen och ny teknologi. Ett vanligt misstag är att man anammar digitaliseringen men fortsätter att arbeta på samma gamla sätt. Förmågan att applicera digitalisering och implementera nya arbetssätt är en viktig aspekt för att lyckas. Digitalisering är trots allt mer än bara digitala verktyg.

Behind the scenes CAMMP.CLOUD

#4 Agera nu – vikten av likviditetsanalys

I kristider är det vanligt att verksamheter stannar upp och att man som försiktighetsåtgärd tar ett kliv bakåt. Redovisningsbyråer är i nöd till att tänka tvärtom. I dagens nuläge uppmanas byråer till att ta ett steg framåt och agera.

Enligt Srf konsulternas enkät har 9 av 10 redovisningsbyråer kunder som befinner sig i en djup ekonomisk kris och flera av gästerna vittnade om hur viktigt det har blivit med likviditetsanalys som ett redskap för att stötta sina kunder, kontra resultatrapporter som tidigare varit ett stort fokusområde. BDO:s Jan Voss presenterade bland annat hur de i BDO har arbetat med omfokusering från resultat till likviditet för deras kunder, och han betonar vikten av att förstå värdet av likviditetsprognoser.

Likviditetsprognoser är ett viktigt underlag för att öka företagets transparens vid förhandling med arbetstagare, kunder, leverantörer och kreditgivare, menar Jan. Dock ser man att likviditet är en primär utmaning och många har svårt ta blicken bort från resultat och lägga fokus på just likviditet.

Här är det viktigt att agera nu. Se till att förstå vikten och värdet av likviditetsanalys – det är där du hittar underlaget för företagets situation och inte minst, där du kan hitta proaktiva lösningar för dina kunder.

Se webinar om likviditetskontroll

 

#5 En lärdom av krisen är vikten av närheten till kund

Även om den pågående pandemin har resulterat i ett fysiskt avstånd mellan många byråer och deras kunder, så var alla gäster övertygande om att krisen på ett sätt har medfört att man har kommit varandra närmre. BDO vittnar om att deras rådgivning ut mot kunder var svårare där man tidigare inte haft så nära kontakt, i jämförelse med kunder som man tidigare har jobbat tätt med.

Flera av gästerna på CAMP.CLOUD hänvisade till nya “coronasidor”, beräkningsrapporter, nya mallar etc. Detta är ett resultat av den stora efterfrågan på rådgivning som kunderna behöver i nuläget. Det blev tydligt att redovisningskonsulternas jobb är så mycket mer än redovisning. Den viktigaste lärdomen här är att du som redovisningskonsult måste kunna lyfta blicken från rapporterna och istället lära dig mer om kunden för att få en helhetsbild av situationen. För som Magnus Ramfelt konstaterade, “Det är lätt att som redovisningskonsult hamna i resultat- och balansräkning. Nu är det viktig att utveckla rådgivningen”.

Sammanfattningsvis

För att du som redovisningskonsult ska kunna hjälpa dina kunder på bästa sätt i utmanande tider som dessa, rekommenderar vi att du:

  1. Håller dig uppdaterad över situationen och tar hjälp av befintliga resurser
  2. Tar reda på vilka realtidsbehov dina kunder har
  3. Anpassar arbetssätt till digitaliseringen, teknologi och nya verktyg
  4. Förstår värdet av likviditetsprognoser
  5. Höjer blicken från resultat- och balansräkningen och fokuserar på att komma närmare kunden och dess verksamhet.

Det är först då du verkligen kommer kunna skapa mervärde och äga rollen som den viktiga rådgivaren din kund behöver.

Se inspelningen av CAMP.CLOUD eventet