Blogg
Timmar

Nytt verktyg för digital och effektiv tidrapportering

24SevenOffiice erbjuder nu Busy, ett helt nytt verktyg för tidrapportering! Busy fungerar sömlöst med 24SevenOffice och kan användas som ett alternativ till existerande tidrapporteringsmodul.

Busy tidrapportering

Med Busy kan ditt företag registrera timmar, semester och frånvaro på ett väldigt enkelt sätt. Tidrapporteringsverktyget är lika översiktlig som en kalender och har en användarvänlig design som är enkel att navigera i. I tillägg möjliggör verktyget automatisk beräkning av övertid och flextid. En annan värdefull faktor är att Busy även kan användas för att planera och hålla kontroll på arbetsdagen i sin helhet, eftersom du har alla registrerade timmar samlade på ett ställe. Mer översiktligt än så blir det inte!

På så sätt kan du alltså planera tid och registrera timmar i ett och samma system, så att du slipper onödigt dubbelarbete.

Här kommer några av funktionerna som gör Busy genialt:

 • Interntid och kundtid
  Vare sig du registrerar interntid för löneunderlag eller kundtid för faktureringsunderlag, gör Busy tidrapporteringen enkel
 • Flextid och övertid
  Spara tid på de manuella processerna. Med Busy´s timbank beräknas flextid och övertid per automatik.
 • Semester och frånvaro
  Chefer och anställda får tillgång till en kalender som ger en enkel översikt av semesterplanering och hantering av frånvaro.
 • Kalenderintegration
  Lösningen är integrerad med din kalender, så att möten som läggs in i din Outlook- eller Google kalender automatisk synkroniseras med Busy.
 • Användarvänligt gränssnitt
  Busy är tillgängligt i webbläsaren och som app på mobilen. Gränssnittet liknar en kalender, vilket ger ett användarvänligt och visuellt sätt att registrera timmar på, både för anställda och chefer.

Läs mer om Busy

Busy tidrapportering

Ett digitalt tidrapporteringsverktyg underlättar flera processer

Att förhålla sig till handskrivna timlistor och manuell registrering är en besvärlig och riskabel process. Sannolikheten för att ett fel uppstår är stor och det kan snabbt resultera i kostnader och frustration. Med ett tidrapporteringsverktyg som Busy, som är sömlöst integrerat mot affärssystemet, kan företaget effektivisera flera processer kopplade till tidrapportering.

Läs också: Vad innebär digital tidrapportering

Enkelt att registrera och fakturera timmar – De anställda kan registrera timmar fortlöpande – oavsett var de befinner sig. Full översikt över registrerade timmar bidrar dessutom till noggrann fakturering med reducerade misstag.

Underlag för fakturering och lön – Använd registrerade timmar som underlag för lön, utan manuell överföring. Timmar och kostnader kan även registreras mot ett specifikt projekt och därmed automatisk skapa ett underlag för fakturering.

Bra budgetkontroll – Genom att ha en tydlig översikt över tidsåtgången kommer du i större grad kunna estimera kostnader och se till att företaget håller sig innanför den satta budgeten.

Prova Busy gratis