ERP

Med 24SevenOffice får ditt företag ett kraftfullt affärssystem med allt från CRM, Ekonomi- och Bokföringsprogram, Lön, Projektstyrning, Timregistrering, Rapportering, Reseräkning och Lön. Du har full kontroll över företagens processer från A till Ö – i ett färdig integrerat system.

Systemet är 100 % molnbaserat där kunder kan arbeta effektivt och hålla sig uppdaterade via både laptop, surfplatta och mobil – oavsett om de anställda är på språng eller på kontoret.

Läs mer

Ett kraftigt bokföringssystem

Med 24SevenOffice webbaserade ekonomi- och bokföringsprogram har du allt du behöver, färdig integrerat, i ett komplett system. Systemet hanterar alla format för in- och utgående verifikationer och alla funktioner är färdig integrerade; från skanning, elektronisk faktura, mottagande, godkännande, fakturering, bank, bokföring, reskontra – till rapportering med «drill down» ner till verifikationsnivå.

I 24SevenOffice kan du anpassa verifikations- och arbetsflöde, skräddarsytt efter ditt företags behov och önskemål. Kund och bokförare arbetar i ett och samma system, så att du kan ta hand om de uppgifter som det är lämpligt att lösa själv med anknytning till bokföring och verifikationsflöde. Extern bokförare och revisor har självklart fri användaråtkomst till systemet.

Läs mer

CRM-system

Med 24SevenOffice CRM har du en kärna från vilken du kan styra alla dina försäljnings- och kundprocesser. Lösningen är naturligtvis sömlöst integrerat med de övriga modulerna i systemet såsom projekt, timregistrering och samhantering, men även möjlighet för användning av integrationer mot en rad andra lösningar såsom marketing automation, kampanjverktyg, kundservice, för att nämna några.

Läs mer

Projekt och Timmar

För varje projekt- och konsultföretag är det viktigt att ha full kontroll över alla faser i ett projekt – från planering, genomförande, timregistrering till ekonomi. Med 24SevenOffice «Projekt & Timmar» får du en rad smarta lösningar samlade på ett och samma ställe för din projekthantering – oavsett om du är på språng eller på kontoret.

Modulerna är integrerade i 24SevenOffice ERP-system – och erbjuder smarta lösningar för ett brett spektrum av branscher och är anpassade till olika yrkesroller – till allt från enkel till avancerad projektledning

Läs mer

Mobil

En hektisk arbetsvardag har mer än ett «modus» – och består av ett brett spektrum av arbetssätt. Det är därför viktigt med flexibla verktyg där det är enkelt att ge input och att hela tiden kunna hålla sig uppdaterad – oavsett om det skulle vara via en laptop, smarttelefon eller en surfplatta.

24SevenOffice Mobil är utvecklat med målsättning och syfte att vara ett användbart verktyg i de situationer där det är naturligt att använda mobilen för att hålla sig uppdaterad – eller för att utföra olika uppgifter i arbetsvardagen.

Läs mer

Integrationer

24SevenOffice har ett öppet API, vilket i korta drag innebär att systemet är anpassat för integrationer mot andra system och till en betydligt lägre investeringskostnad jämfört med traditionell programvara.

Att möjliggöra skräddarsydda anpassning till varje enskild kunds behov och önskemål, så att våra kunder kan bygga sitt eget ekonomisystem – utgör en central del i 24SevenOffice affärsmodell och -strategi.

Läs mer