Med 24SevenOffice får ditt företag ett kraftfullt affärssystem med allt från CRM, Ekonomi- och Bokföringsprogram, Lön, Projektstyrning, Timregistrering, Rapportering, Reseräkning och Lön. Du har full kontroll över företagens processer från A till Ö – i ett färdig integrerat system.

Systemet är 100 % molnbaserat där kunder kan arbeta effektivt och hålla sig uppdaterade via både laptop, surfplatta och mobil – oavsett om de anställda är på språng eller på kontoret.

Systemet är flexibelt. Du kan fritt välja vilken funktionalitet ditt företag – och varje anställd skall ha tillgång till. Systemet är skalbart, vilket innebär att du enkelt kan uppgradera, lägga till nya användare och integrera nya tjänster i takt med hur företaget utvecklas.

Vi erbjuder en enkel prismodell där du betalar per användare, per månad – något som ger ditt företag förutsägbara kostnader och full flexibilitet.

Lösningen används av allt från mindre och mellanstora företag till koncerner med miljardomsättning.

Detta är de viktigaste modulerna i 24SevenOffice:

Se på affärsprocessen som en helhet

affärsprocessen som en helhet

Med 24SevenOffice är det möjligt för företag att se på affärsprocessen som en helhet – med modulerna i systemet effektivt integrerade i alla de centrala processerna.

Alla i företaget arbetar webbaserat och har tillgång till kunddata, tvärs över modulerna i 24SevenOffice.

24SevenOffice erbjuder ett brett spektrum av funktionalitet – med hög grad av flexibilitet. Detta är mer än tillräckligt för de flesta av våra kunder, men det är naturligtvis svårt att utveckla funktionalitet som tillgodoser och täcker alla behov. Alla kunder är inte lika.

Att möjliggöra att man kan göra skräddarsydda anpassningar efter kundens behov och önskemål, så att våra kunder skall kunna bygga sitt eget ekonomisystem – utgör en central del i 24SevenOffice affärsmodell och strategi.

24SevenOffice erbjuder ett omfattande API-ramverk som gör att andra molnbaserade system kan koppla upp sig mot – eller utveckla skräddarsydda lösningar mot 24SevenOffice. På detta sätt kan våra kunder bygga sitt eget ekonomisystem – och sin drömkombination av applikationer med 24SevenOffice som kärna och motor i de centrala processerna.

Färdig integrerat …

fully integrated

24SevenOffice erbjuder ett brett spektrum av standardintegrationer så att integrationer inte blir kostnadsdrivande.

Systemet är färdig integrerat mot ett hundratals system inom allt från inkasso- och indrivningstjänster, årsberättelse/-rapport, kreditkontroll, factoring, webbutiker, kassasystem, logistik, supportverktyg, kampanjstyrning – till marketing automation.

På vår integrationssida hittar du en översikt över många av de färdiga integrationerna mot 24SevenOffice.

… eller egen definierat

Innan kunder sätter igång med utveckling av egna skräddarsydda applikationer baserade på API – är det viktigt att kartlägga vilka onödiga manuella processer som kan ersättas med hjälp av teknologi – och hur detta skall lösas.

Det är viktigt att påpeka att du inte måste ha teknisk kunskap för att förstå dig på integrationer. Det viktigaste i första fasen är att se på alla affärsprocesser som en helhet och kartlägga vilka operationer och arbetsuppgifter som kan lösas på ett smartare och mer effektivt sätt.

Målet är då gärna att eliminera tidstjuvar och dubbelregistrering av data – genom automatisering, så att anställda hellre kan använda sin tid på värdeskapande arbetsuppgifter och kärnuppgifter.

Användarvänligt, sömlöst och flexibelt

En hektisk arbetsvardag har mer än ett «modus» – och består av ett brett spektrum av arbetssätt. Det är därför viktigt med flexibla verktyg där det är enkelt att ge input och hålla sig uppdaterad fortlöpande – oavsett om det skulle vara via en laptop, smarttelefon eller en surfplatta.

24SevenOffice som system är utvecklat med målsättning och syfte att möjliggöra användning i olika situationer – och från olika lokaliseringar. Allt i ett kraftfullt affärssystem är exempelvis inte nödvändigtvis lika relevant och lämpligt att lösa via en mobiltelefon.

24SevenOffice Mobil är därför utvecklat som ett verktyg i de situationer där det är naturligt att använda just mobilen för att hålla sig uppdaterad – eller för att utföra arbetsuppgifter.

I ett företag har de anställda olika roller och olika ansvarsområden. 24SevenOffice som system är rättighetsstyrt, så att ditt företag kan skräddarsy åtkomst till moduler i systemet.

Som kund kan du enkelt uppgradera, nedgradera, lägga till nya användare eller ta bort användare, helt anpassat efter egna behov och önskemål. Du betalar per användare, per månad – enkelt och bra.

Full överblick från «Dashboard»

erp dashboard

Det första en användare stöter på vid inloggning till 24SevenOffice är «Dashboard».

«Dashboard» har ett flexibelt upplägg med widgets så att alla i företaget kan bygga sin egendefinierade första sida med översiktsbilder och snabbval tvärs över modulerna i systemet.

Det är även möjligt att dela/hämta förhandsdefinierade «Dashboard» med mallnycklar, då många chefer exempelvis vill att anställda på en avdelningsnivå skall ha samma utformning när det gäller «Dashboard».

Åtkomst till data är naturligtvis rättighetsstyrt så att ledningen i företaget kan bygga egna «dashboard» med fokus på nyckeltal, aktivitet och översiktsbilder inom exempelvis ekonomi, försäljning och projekt.

Testa 24SevenOffice kostnadsfritt

Om du vill testa 24SevenOffice som affärssystem eller ta en närmare titt på en av våra separata moduler, erbjuder vi en kostnadsfri testperiod under 2 veckor.