Med 24SevenOffice CRM har du en kärna från vilken du kan styra alla dina försäljnings- och kundprocesser. Lösningen är naturligtvis sömlöst integrerat med de övriga modulerna i systemet såsom projekt, timregistrering och samhantering, men även möjlighet för användning av integrationer mot en rad andra lösningar såsom marketing automation, kampanjverktyg, kundservice, för att nämna några.

Full kontroll från ett ställe

Från 24SevenOffice CRM har du full översikt över dina kunder, kontakter och leverantörer från ett ställe. All information om dina kunder, partner, leverantörer och övriga kontakter är sammankopplad med deras unika kundkort i CRM. Här hittar man bland annat alla aktiviteter som utförts mot kund, e-postkommunikation, anteckningar, avtal, orderhistorik, reskontrainformation och alla filer som är sammankopplade med kundkortet.

Alla i företaget arbetar molnbaserat mot samma databas via desktop, surfplatta och mobil i realtid.

Ökad försäljning

CRM-system

En central förutsättning för att öka försäljning är att använda tiden på rätt projekt.

I 24SevenOffice kan ditt företag själv definiera försäljningssteg i förhållande till era kriterier och arbetssätt. På så vis är det enkelt för alla i försäljningsteamet att planera tiden optimalt – och fokusera på rätt arbetsuppgifter, baserat på förståelse, kunskap, aktivitet och utveckling.

Genom att använda 24SevenOffice CRM-system som säljstödsverktyg har alla i försäljningsteamet alltid överblick över hur många försäljningsprospekt som finns i pipeline, faser, sannolikhet för försäljning och prognos baserat på perioder.

Ökad produktivitet

24SevenOffice erbjuder flera smarta och flexibla funktioner som ökar produktiviteten, så att de enskilda arbetsuppgifterna kan automatiseras.

Systemet är sömlöst integrerat mot enhetsregistret, så att användare kan söka upp företag direkt i systemet – och bland annat lägga in namn, organisationsnummer, adress och kontakter med bara några klick på desktop, surfbrädan eller mobilen. Man slipper använda onödig tid på att lägga in data manuellt – och detta eliminerar samtidigt felinknappningar.

Genom att själv definiera exempelvis kategorier, kampanjer, källor i systemet kan du enkelt köra målinriktade aktiviteter mot dina kontakter i CRM-databasen. Du kan då generera listor automatiskt baserat på de val du självt har gjort.

Insikt och full aktivitetsöversikt

Med 24SevenOffice CRM-system har ledningen tillgång till en rad rapporter som ger fullskalig översikt över försäljning, måluppfyllelse och aktivitetsnivå. Genom att använda budgetfunktionen i vårt system, kan ni mäta budgetuppfyllelse både på avdelnings- och försäljningsnivå.

Aktivitetshistorik ger en bild över vilka försäljningsaktiviteter som genomförs och vad som kan förbättras. Har du någon gång exempelvis funderat kring om försäljningsmål är realistiska; mötesfrekvens gentemot säljarna; vilka kampanjer och källor som resulterar i mest försäljning? Detta plus mycket annan användbar information kan du hämta från vårt webbaserade CRM-system.

Mobillösning – flexibilitet i arbetsvardagen

Mobil - flexibilitet i arbetsvardagen

En hektisk arbetsvardag har mer än ett «modus» – och består av ett brett spektrum av arbetssätt. Det är därför viktigt med flexibla verktyg där det är enkelt att ge input och hela tiden hålla sig uppdaterad – oavsett om det skulle vara från en laptop eller smarttelefon.

24SevenOffice Mobil är utvecklat med målsättning och syfte att vara ett användbart verktyg i de situationer där det är naturligt att använda mobilen för att hålla sig uppdaterad – eller för att utföra arbetsuppgifter i arbetsvardagen.

Med CRM Mobil har du alltid effektiv tillgång till kund- och leverantörsinformation. Oavsett om du är på språng eller resande fot, så har du omedelbar tillgång till kontaktdetaljer, karta, e-postadresser och anteckningar – för alla kunder och kontakter.

Det är naturligtvis även enkelt att fortlöpande lägga till nya kontakter och upplysningar.

Försäljningsmöjligheter
Registrera försäljningsmöjligheter och uppdatera relevant information och steg i försäljningsprocessen medan du är på språng.

Denna funktion ger säljare en mycket god överblick över sin pipeline månadsvis och kvartalsvis med bara några tangenttryck. Samtidigt har man möjlighet att registrera nya försäljningsmöjligheter när man exempelvis är ute på möten, på mässa, arbetar vid en monter eller i andra relevanta situationer.

Det finns även bra styrningsrapporter som visar hela företagets pipeline och värdena i varje steg i de aktiva försäljningsprocesserna, försäljningsutveckling för de senaste 12 månaderna samt «Topp 10 säljare» för vunna affärer och försäljningsmöjligheter. Detta gör att försäljningschef och ledning enkelt kan ta del av fortlöpande status gällande försäljningsaktivitet och -status via mobilen eller surfplattan.

Avisering
Meddelande om all försäljning

Skräddarsy 24SevenOffice CRM-systemet efter egna önskemål

crm integration

24SevenOffice erbjuder ett brett spektrum av funktionalitet genom vårt CRM-system, samtidigt är det naturligtvis svårt att ta fram funktionalitet som tillgodoser och täcker alla behov och önskemål – och då särskilt inom försäljning och marketing.

Att möjliggöra skräddarsydda anpassningar till varje enskild kunds behov och önskemål utgör en central del i 24SevenOffice affärsmodell och strategi. Vi har därför ordnat så att du, via integrationer, enkelt kan bygga på med funktionalitet kring vårt CRM-system som kärna.

Du får alltså full översikt över alla dina kunder från kundkortet i 24SevenOffice CRM – och kan samtidigt dra fördel av spännande funktionalitet från andra molntjänster sömlöst integrerat.