Du arbetar i ett och samma system som din redovisningskonsult.

Systemet hanterar alla format för in- och utgående verifikationer och alla funktioner är integrerade; skanning, elektronisk faktura, mottagande, godkännande, fakturering, bank, bokföring, reskontra. Dessutom rapportering med “drill down” ner till verifikationsnivå.

Vad är fördelarna med bokföring i 24SevenOffice?

 • Automatisera och förenkla verifikationsflöde
  Du kan bland annat få verifikationer automatiskt in till ditt mottag i 24SevenOffice och vår OCR scanner fyller automatiskt i den information den läser som ett konteringsförslag. Du kan även koppla ihop verifikationer och kostnader med t.ex. projekt och avdelning.
 • Få bättre kontroll med ett smidigt attestflöde
  Du kan vidarebefordra verifikationer så att rätt person kan godkänna, via mobil eller dator, innan dessa går till bokföring och betalning. Du har också möjlighet att definiera egna regler för beloppsgränser, projekt, dimensioner och fasta godkännare.
 • Anpassad för enkel och avancerad bokföring
  Om en verifikation inte behöver gå igenom attestflödet så har du möjlighet att hantera dessa direkt i mottaget. Du kan också definiera vilka kolumner som du önskar använda och i vilken ordning. Bokföringsmodulen är också anpassad för mer avancerad bokföring som t.ex. script och koncernredovisning.
 • Integrerat mot bank
  Du kan köra alla betalningar direkt i 24SevenOffice och dessa matchas automatiskt mot reskontra i CRM-systemet.
 • Använd bokföringen som ett styrningsverktyg
  Ett 100% molnbaserat system ger dig löpande uppdaterad bokföring och ett styrnings- och beslutsunderlag som är baserat på uppdaterade siffror.
 • Jobba i samma system som din redovisningskonsult
  Arbeta i en gemensam plattform i realtid, i molnet. Fördela arbetsuppgifter mellan konsult och anställda efter behov.
 • Skräddarsy med integrationer
  Skräddarsy arbetsflöde och rutiner efter behov och önskemål. Integrera med andra system som te.x. inkasso – och indrivnings tjänster, årsredovisning/rapporter, kreditkontroll, factoring, webbutiker, logistik, marknadsföring m.m.

Koncernredovisning

 • Varje enskilt företag har sin klient i systemet
  Samla data och få en översiktsbild tvärs över företag via koncern-klienten i systemet.
 • Översiktsbild för koncernledningen
  Se kostnader för projekt och godkänn dessa i en och samma inloggning och skärmbild.
 • Egendefinierade rapporter
  Skapa bokföringsrapporter med fokus på de olika intäkts – eller kostnads nivåerna som är viktiga för varje enskilt företag i koncernen.