24SevenOffice har ett öppet API, vilket i korta drag innebär att systemet är anpassat för integrationer mot andra system och dessutom till en betydligt lägre investeringskostnad jämfört med traditionell programvara.

Att möjliggöra skräddarsydda anpassningar till varje kunds behov och önskemål, så att våra kunder kan bygga sitt eget ekosystem – utgör en central del i 24SevenOffice affärsmodell och strategi.

Med vårt system är det möjligt för företag att se på affärsprocessen med ett helhetsperspektiv och med modulerna i systemet effektivt integrerade i alla centrala processer.

Färdigintegrerat mot ett hundratal olika system

24SevenOffice erbjuder ett brett spektrum av standardintegrationer, så att systemen inte blir kostnadsdrivande.

Systemet är färdigintegrerat mot ett hundratals olika system inom allt från inkasso- och indrivningstjänster, årsberättelser/-rapporter, kreditkontroll, factoring, webbutiker, kassasystem, logistik, supportverktyg, kampanjstyrning – till marketing automation.

Du behöver inte ha teknisk kunskap för att hantera integrationer med API

För att kunder ska kunna lägga upp och ordna arbetsflöde och de viktigaste processerna på ett så effektivt sätt som möjligt, med hjälp av integrationer, är det viktigt att tänka igenom vilken arbetsuppgift eller process som integrationen faktiskt ska lösa. Man kan exempelvis ställa sig följande frågor:

  • Hur arbetar vi i dag – och vad kan göras för att lösa arbetsuppgifterna bättre?
  • Vilka onödiga manuella processer kan ersättas med hjälp av ny teknologi?

Först måste du ta reda på vilka processer eller uppgifter som du vill kunna lösa på ett mer effektivt sätt. Det kan löna sig att skriva ner så många detaljer som möjligt, så att vi kan upptäcka eventuella utmaningar eller ändringar så tidigt som möjligt i processen.

Vi upplever att många oroar sig över att ta itu med integrationsprojekt som är knutna till API, eftersom man tror att det hela blir för tekniskt avancerat. Faktum är att det viktigaste i första fasen är att kartlägga de processer man har idag, kartlägga arbetsflöden – och se hur man kan jobba smartare.

Hur bygger man själva integrationen?

När kravspecifikationer, scope och flöde är definierade är fundamentet på plats.

Att genomföra själva integrationen mot ett API, fordrar en del teknisk kunskap, men har du en eller flera duktiga utvecklare med dig, kommer detta att fungera smärtfritt och följaktligen kunna förenkla din vardag avsevärt. 24SevenOffice erbjuder omfattande dokumentation kring våra API och finns att ta del av på vår API-sida.

Det är för övrigt även möjligt att köra integrationsprojekt direkt via 24SevenOffice och vår konsulentavdelning.

Skicka gärna ett e-postmeddelande till konsulent@24SevenOffice.com för en diskussion kring ett icke-bindande förslag.