En hektisk arbetsvardag har mer än ett «modus» – och består av ett brett spektrum av arbetssätt. Det är därför viktigt med flexibla verktyg där det är enkelt att ge input och att hela tiden kunna hålla sig uppdaterad – oavsett om det skulle vara via en laptop, smarttelefon eller en surfplatta.

24SevenOffice Mobil är utvecklat med målsättning och syfte att vara ett användbart verktyg i de situationer där det är naturligt att använda mobilen för att hålla sig uppdaterad – eller för att utföra olika uppgifter i arbetsvardagen.

Rapporter medan du är på språng

Rapporterna i mobilen har som syfte att ge dig tillgång till nyckeltal och användbar styrningsdata medan du är på språng.

Här har du tillgång till tim-, faktureringsrapporter med bland annat utveckling och tendenser över tid, mest sålda produkter, omsättning på kund-, projekt-, avdelningsnivå – till ekonomiska rapporter med exempelvis EBIT för innevarande år och utveckling för de senaste 12 månaderna.

Alla rapporter visas antingen med grafisk illustration eller med mer detaljerade siffror. De flesta rapporter kan köras med från-till-datum.

Timregistrering

Med «Timer Mobil» har du full överblick över dina aktiva projekt, de senaste projekten som du har gjort tidregistrering för – eller projekt där du har blivit inbjuden eller lagts till av projektledare. «Tid» och «kostnader» registrerar du effektivt genom att välja projekt som du vill registrera detta för.

Användare kan alltid se både logg över dina senaste registreringar – samt status på dessa (godkänt eller fakturerat). Det är även möjligt att registrera fakturerbara kostnader mot ett projekt. Detta gör att projektledare har överblick över både timmar och kostnader i realtid, så att faktureringen kan göras fortlöpande.

Om du behöver söka efter projekt eller upprätta nya projekt, kan detta göras direkt från mobilen.

Status för projekt löpande uppdaterat

Från «Prosjekt Mobil» har användaren full överblick över sina projektuppgifter, i enlighet med «arbetslistan» i systemet.

För projektledare är detta ett mycket användbart verktyg för att delegera arbetsuppgifter till interna och externa projektledare. Med bara några få tangenttryck kan man bland annat ändra status, lägga in beskrivning av arbetsuppgifter som skall utföras – eller göras timregistrering för.

Godkännande av verifikation

Med 24SevenOffice godkännande-funktion via mobilen är det mycket enkelt för företagens anställda att godkänna fakturor fortlöpande – oavsett var de befinner sig.

Alla företagets «godkännare» får avisering till mobilen varje morgon och eftermiddag, om det finns en verifikation som väntar på godkännande. Från mobilen kan man snabbt och enkelt påföra projekt, avdelning och eventuella kommentarer till verifikationen, något som naturligtvis gör att godkännande-flödet blir mycket effektivt.

Kommunikation med avisering

Godkannande av verifikation

För att samla all viktig kommunikation i företaget på ett ställe, kan du använda «företagsväggen» från desktop eller 24SevenOffice Mobil. Så fort det läggs till ett nytt meddelande på denna «vägg» får man ett meddelande till mobilen.

Rese- och utgiftsräkning

Rese- och utgiftsrakning

Arbetstagare kan nu leverera utgiftsräkning elektroniskt, utan att behöva ta vara på originalkvitton efter utgifter och utlägg i samband med mat, telefon, inköp, resa etc. Med vår mobillösning är det bara att ta en bild av verifikationen och skicka in den direkt från mobilen.

Här samlar du fortlöpande verifikationer exempelvis i samband med en resa. Lösningen tar hänsyn till ändamål, datum, summor och valutor. Efter avslutad resa lägger du bara in ditt kontonummer och utgiftsräkningen levereras direkt från mobilen.

Skicka order fortlöpande

Från orderbehandling via mobilen kan användare effektivt upprätta order, anbud och orderbekräftelser – medan de är på språng eller ute på uppdrag. Alla nödvändiga orderstatus finns tillgängliga via mobilen, något som gör att alla delar av företaget kan inkluderas.

Säljare och konsulter kan exempelvis lägga in anbud och orderbekräftelser fortlöpande. Denna funktion används bland annat även mycket inom lager och logistik – som gärna använder sig av status «produktion», «paketering» och «utskickat».

Du kan självklart lägga upp nya kunder och produkter fortlöpande.

Alltid tillgång till kund- och leverantörsinformation

Med CRM Mobil har du alltid effektiv tillgång till kund- och leverantörsinformation. Oavsett om du är på språng eller på resa, så har du omedelbar tillgång till kontaktdetaljer, karta, e-postadresser och anteckningar – för alla kunder och kontakter.

Det är naturligtvis även enkelt att lägga upp nya kontakter och upplysningar fortlöpande.

Försäljningsmöjligheter och pipeline

Registrera försäljningsmöjligheter och uppdatera relevant information och steg i försäljningsprocessen medan du är på språng.

Denna funktion ger säljare en mycket god överblick över sin pipeline månadsvis och kvartalsvis med bara ett tangenttryck. Samtidigt har man möjlighet att registrera nya försäljningsmöjligheter när man exempelvis är ute på möten, på mässa, arbetar i en monter eller vid andra relevanta situationer.

Det finns även användbara och bra styrningsrapporter som visar hela företagets pipeline och värdena i varje steg i de aktiva försäljningsprocesserna, utvecklingen för de senaste 12 månader samt «Topp 10 säljare» för vunna affärer och försäljningsmöjligheter. Detta gör att försäljningschefen och ledningen har tillgång till fortlöpande information kring status gällande försäljningsaktivitet och -status via mobil eller surfplatta.

Filer och dokument

När man är på språng är det alltid viktigt att ha tillgång till alla sina filer och dokument. Via «Filer Mobil» har du exempelvis effektiv tillgång till kundkontrakt eller viktig projektdokumentation.

Via lösningen kan du exempelvis ta en bild av ett signerat kontrakt eller annan form av dokumentation och skicka in denna direkt till kundkortet eller projektet.

Om din mobil har ett program för att kunna öppna önskad filtyp, får du även upp filer med alla möjligheter som du är van vid.

Hur kommer jag igång?

24SevenOffice Mobil följer upplägg för åtkomst och rättigheter som du har i systemet i övrigt – inkluderat i abonnemangspriset. «Rese- och utgiftsräkning», «Godkännande» och «Timregistrering» är för övrigt möjligt att köpa som egna moduler, om ditt företag har anställda som endast har behov av denna funktionalitet. Besök vår priskalkylator för mer information.

Du kan ladda ner 24SevenOffice för mobil via App Store eller Google play.