24SevenOffice

För varje projekt- och konsultföretag är det viktigt att ha full kontroll över alla faser i ett projekt – från planering, genomförande, timregistrering till ekonomi. Med 24SevenOffice «Projekt & Timmar» får du en rad smarta lösningar samlade på ett och samma ställe för din projekthantering – oavsett om du är på språng eller på kontoret.

Modulerna är integrerade i 24SevenOffice ERP-system – och erbjuder smarta lösningar för ett brett spektrum av branscher och är anpassade till olika yrkesroller – till allt från enkel till avancerad projektledning

Full överblick över projektet från början till slut

Som projektledare i 24SevenOffice kan du enkelt planera projektets genomförande från A till Ö, tilldela projekt, styra rättigheter och bjuda in ett fritt antal externa deltagare att delta i projekten.

Alla projekt får automatiskt ett projektnummer vid upprättande i 24SevenOffice – så att alla intäkter och kostnader i projektet kan kopplas ihop med och spåras mot detta nummer. På kostnadssidan kan detta exempelvis vara inköp av material eller konsulttjänster.

Använd dina resurser rätt

resursplaneraren

Efter det att projektet har upprättats och projektplanen är klar och upplagd i systemet, lägger du till deltagare och allokerar resurser till utförandet av arbetsuppgifterna med utgångspunkt i tillgänglighet som visas i resursplaneraren.

Så fort projektet har initierats har projektledaren full överblick över framtid, status och arbetsuppgifter för projektet eller projekt- och uppgiftslistan i projektplaneraren.

Håll alla i arbetsgruppen uppdaterade

I 24SevenOffice Projekt kan du kommunicera effektivt i dina projekt via «projektväggen» från alla enheter. Alla projektdeltagare mottar fortlöpande aviseringar via mobilen när meddelande läggs ut på «väggen».

Från «Dashboard» i systemet kan du svara på «väggmeddelanden» direkt från din «snabblista» på «Dashboard», om du inte är inne i själva projektet där och då. Det är även möjligt att upprätta prioriterade «projektväggar» som egna widgets från «Dashboard» i 24SevenOffice, så att du har tillgång till all kommunikation direkt vid inloggning.

I 24SevenOffice kan du även lägga upp e-postkommunikation direkt mot dina projekt.

Flexibel och effektiv timregistrering

effektiv timregistrering

I 24SevenOffice kan kunder upprätta en rad kategorier, produkter och tjänster; allt från olika timsatser, till körning, utrustning och material. Detta blir automatiskt tillgängligt i projektmodulen så att medarbetare enkelt kan registrera allt från timmar – till förbrukning av material och utrustning, direkt via laptop, surfplatta eller smarttelefon – från kontoret eller ute på uppdrag.

Från alla enheter har varje enskild användare full översikt över sina aktiva projekt, de senaste projekten som de har fört tidsregistrering för – eller projekt som de har blivit inbjudna till – eller som har lagts till av projektledaren. Användare kan naturligtvis även upprätta nya projekt direkt från mobilen.

Full kontroll över ekonomi i projektet

I 24SevenOffice har projektledare alltid tillgång till både uppdaterad ekonomisk status och information kring projektets utveckling.

Eftersom all data registreras fortlöpande undviker man förseningar som orsakats av bristande dokumentation eller specifikationer för uppdraget som utförts. Så fort alla deltagare i ett projekt har angett status med «genomfört», så får projektledare automatiskt alla siffror och data som man behöver för att kunna fakturera kunden. Alla fakturaspecifikationer kommer automatiskt med på fakturan, eftersom detta redan är inlagt av projektdeltagarna.

Från 24SevenOffice är det upp till dig om du vill skicka faktura som elektronisk faktura, PDF-faktura eller en utskrift av faktura.

Få information via dashboard och avancerade rapporter

dashboard och avancerade rapporter

I projektlistan i 24SevenOffice har du full överblick över ekonomi och status för alla projekt – på ett och samma ställe. Här kan du själv skräddarsy dina rapporter och få full överblick över försäljningsintäkter, resultat, täckningsbidrag, täckningsgrad m m.

Från «Dashboard» i 24SevenOffice kan varje enskild anställd och projektledare skräddarsy sina egna översiktsbilder tvärs över alla projekt.

Du kan välja bland en rad olika widgets baserade på projektuppgifter, «projektvägg», snabblista m m.

Effektiv delning av dokument

Genom att använda dig av filhantering för dina projekt, får du tillgång till viktiga dokument var du än befinner dig. Varje enskilt projekt har ett dokumentområde där du kan dela och arbeta med projektrelaterade dokument. Du kan enkelt ladda upp dokument med hjälp av «drag and drop», styra deltagares åtkomst och skicka e-postmeddelande med dokument direkt från projektkortet.

Integrerat mot en rad olika system

Utöver att 24SevenOffice «Projekt» är sömlöst integrerat mot de övriga modulerna i systemet, finns det en rad integrationsmöjligheter mot andra applikationer.