Tenant & Partner AB

“Tenant & Partner nyttjar i princip samtliga delar i 24SevenOffice. Målsättningen har från samarbetets start varit att ha ett integrerat affärssystem där allt hänger ihop från prospektering, bearbetning, order, projekt och tid till controlling. En målbild som vi nu är ytterst nära att nå, varför vi kan rekommendera 24SevenOffice som en bra partner för tjänsteföretag som har samma eller liknande målbild.”

Tenant & Partner AB arbetar med att minimera kostnader och maximera nyttan av lokaler för kommersiella hyresgäster. De hjälper företag och organisationer som förhyr kommersiella lokaler, eller äger lokaler för eget bruk, med alla typer av fastighets- och lokalfrågor. De har idag dryga 70 medarbetare i Stockholm och Göteborg, med hela landet som verksamhetsområde och har under flera år i rad placerat sig i topp bland Europas bästa arbetsplatser på Great Place to Works lista.

Tenant & Partner levererar såväl komplexa helhetslösningar som separata tjänster och kan hjälpa till med allt från kvalitativ juridisk och ekonomisk rådgivning till professionell flyttprojektledning, upphandling av inredning och finns även tillhands för att stötta företag i förändringsprocesser kopplade till lokala projekt.

Hos Tenant & Partner hittar ni fastighetsekonomer, jurister med fokus på hyres- och fastighetsjuridik, civilingenjörer, erfarna flyttprojektledare, inredare samt förändringsledare.

Torbjörn Eriksson

Koncernchef, Tenant & Partner AB

tenantandpartner.com

Folkteatern i Göteborg

“Våra kunder upplever att de har sin ekonomiavdelning hos sig med ständig tillgång till rapporter och alla dokument som rör ekonomihantering, allt från verifikationsunderlag till inscannade affärsavtal. Genom den integrerade kopplingen mellan 24SevenOffice och bankgirot kan vi bestämma vem som har befogenhet att göra betalningar av de fakturor som godkänts.”

Folkteatern Göteborg är en statsunderstödd teater i Västra Götalandsregionen. Här arbetar det ett sextiotal personer och omsättningen är ca 60 MKR. Alla leverantörsfakturor hanteras via det webbaserade arbetsflödet som ingår som en del av 24SevenOffice. Folkteatern har medarbetare som behöver tillgång till ekonomifunktionen från olika geografiska platser vilket gör att detta passar väldigt bra. Ekonomifunktionen har Folkteatern utlokaliserat till YourOffice.se (Ditt Kontor Sverige AB) som därmed fungerar som deras ekonomiavdeling.

Peter Bergman

, Folkteatern/YourOffice

folkteatern.se

Hvitserk Äventyrsresor

«Med 24SevenOffice sömlösa integration mot vår egen portal, har vi automatiserat alla de centrala processerna i samband med beställning, uppföljning och betalning – till genomföring av resorna. Därmed kan våra anställda och erfarna reseledare fokusera på det vi älskar att göra allra mest; att leverera äkta naturupplevelser till våra kunder.»

Hvitserk är en av Nordens största arrangörer av expeditioner och äventyrsresor. Företaget blev etablerat 2005. År 2014 hade företaget en omsättning på drygt 41 miljoner kronor.

Trygve Sunde Kolderup

VD, Hvitserk & Eventyrreiser AS

hvitserk.se

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB

«Vi använder 24SevenOffice i alla steg när vi gör affärer, från leadhantering till bokföring, och att vara helt helt webbaserade är helt i linje med vår affärsfilosofi då vi fokuserar helt på att maximera antal affärer snarare än vara beroende av intern IT.»

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB är helt specialiserat på företagsvärderingar. Företaget startades 2007 och ägs av ett antal partners. Valuation har i nära samarbete med Ekonomie Doktor Tomas Hjelström från Handelshögskolan i Stockholm, utvecklat en kvalificerad tjänst för företagsvärderingar.

Jan Ohlsson

VD, Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB

valuation.se

Credité Consulting AB

“Credité Consulting AB använder 24SevenOffice både som internt affärssystem och som första val för sina kunders räkning. Att kunna arbeta digitalt och flexibelt är helt i den riktning som vi som bolag vill arbeta. Det underlättar vår vardag och skapar en flexibilitet för både anställda och kunder.

Tack vare 24SevenOffice har vi effektiviserat våra interna processer samt underlättat för våra kunder på många vis så som t.ex. direkt åtkomst till företagets ekonomi, tidrapportering och projekthantering. Det är en otrolig lyx att ha samtliga funktioner integrerade.”

Credité Consulting AB är en modern webbaserad redovisningsbyrå med kontor i Stockholm som startade 2012. Tillsammans med dotterbolaget Credité Salary Consulting AB som enbart arbetar med lön och personalfrågor har företaget idag 11 anställda.

Lina Höglund

Delägare/gruppchef/senior redovisningskonsult, Credité Consulting AB

credite.se