Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018:
26 februari 2019

Årsstämma:
8 maj 2019

Kvartalsrapport 1:
7 maj 2019

Kvartalsrapport 2:
27 augusti 2019

Kvartalsrapport 3:
12 november 2019