Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019:
26 februari 2020

Kvartalsrapport 1:
6 maj 2020

Årsstämma:
7 maj 2020

Kvartalsrapport 2:
26 augusti 2020

Kvartalsrapport 3:
11 november 2020