Finansiella rapporter


24SevenOffice Scandinavia-koncernen bildades den 2 augusti 2017 for att skapa en organisation som skal bearbeta den nordiska marknaden. Målet er att bli en ledande aktör inom SaaS ERP i Norden.

Systemet används av 44 800 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning. 24SevenOffice är ett system som är anpassat för större bolag med mer komplicerade affärsflöden.

Les mer om 24SevenOffice här.

Marknaden för molnbaserade ERP-lösningar med fokus på bokföring och ekonomistyrning i Norden är stort och 24SevenOffice är positionerat på marknaden som ett nordiskt företag med en nordisk teknologiplattform, där alla länder använder samma källkod. 24SevenOffice är noterat på AktieTorget i Sverige med ticker 247, vilket understryker våra ambitioner och målsättningar.
Det finns en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som möjliggör för oss att växa tillsammans med våra kunder. Vår expansion startar i Sverige och den processen är vi nu igång med.

Nedan presenteras finansielle rapporter för 24SevenOffice Scandinavia AB.

Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport Q3 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q2 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q1 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q1 2019

Årsredovisning 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport Q3 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q2 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q2 2018

Delårsrapport Q1 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q1 2018

Årsredovisning 2017 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Årsredovisning 2017

Prospekt 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Prospekt – 24SevenOffice Scandinavia AB