Annual General Meeting/ Årsstämma

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN 24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB

The shareholders of 24SevenOffice Scandinavia AB, reg. no. 559120-8870, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday 11 May 2021 at 11.00 a.m. CET at Baker & McKenzie's premises at Vasagatan 7 in Stockholm.

Aktieägarna i 24SevenOffice Scandinavia AB, org. nr 559120-8870, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 11.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Announcement from 24SevenOffice's annual general meeting

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN 24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB

Form for advanced voting AGM 2021

Formulär för förhandsröstning årsstämma 2021

Proxy form AGM 2021

Fullmaktsformulär årsstämma 2021